Gelderland wil werk maken van de energietransitie, klimaatadaptatie en stikstofproblematiek. Met de komst van het Perspectieffonds Gelderland is dat doel een stuk dichterbij. Dankzij dit fonds kunnen bedrijven, beleggers en andere overheden samen grote maatschappelijke projecten van de grond krijgen die de markt niet alleen kan realiseren. In het fonds komt € 200 miljoen beschikbaar. Voor projecten die mogelijk niet rendabel zijn zet de provincie bovendien € 10 miljoen subsidie apart.

Kees Vernooij

Kees Vernooij

Gelders Perspectieffonds Expert

Benieuwd of jouw project in aanmerking komt voor deze of een andere subsidie? Ik help je graag.

Wanneer aanvragen?

Het is de bedoeling dat het fonds in 2021 de eerste investeringen kan doen.

Wat zijn de criteria?

Oost NL zet het fonds in voor de 7 thema’s van de Gelderse omgevingsvisie: energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie, biodiversiteit, bereikbaarheid, economisch vestigingsklimaat en woon- en leefklimaat. Nadere criteria volgen binnenkort.

Wat betekent het Perspectieffonds financieel?

De provincie financiert maximaal 50% van een project. Hooguit 20% daarvan kan subsidie zijn. Tijdens een economische crisis, zoals de huidige coronacrisis mag 40% van de provinciale bijdrage uit subsidie bestaan.

Waarom Innovencio betrekken bij je aanvraag voor het Perspectieffonds Gelderland?

Innovencio laat op een aantal relevante punten licht schijnen:

  • Intensieve begeleiding Innovencio begeleidt je bij het gehele proces. Wij treden op als sparringpartner en aanvraagschrijver, en helpen jou deze kans volledig te benutten.
  • Brede ervaring en kennis van zaken Door de jarenlange ervaring van onze consultants weten wij precies hoe we een aanvraag moeten verwoorden. Daarnaast weten we goed wat wel en niet binnen de regeling valt. Zo heeft jouw project de hoogst mogelijke kans van slagen.