Dit programma is helaas momenteel gesloten.

Middels de subsidieregeling Hernieuwbare energietransitie worden innovatieve projecten die leiden tot de productie van (additionele) duurzame energietransitie ondersteund en gestimuleerd.

De HER+ is een vervolg op de HER. De nieuwe regeling kijkt naar CO2-reductie in plaats van alleen naar hernieuwbare energieproductie.

Daarom zijn nieuwe categorieën toegevoegd die de energietransitie met innovatie stimuleren zoals CO2-afvang en -opslag (CCS), waterstofproductie en diverse warmteproductie opties.

Lisa van Dongen

Lisa van Dongen

Hernieuwbare Energie-Expert

Benieuwd of jouw project in aanmerking komt voor deze of een andere duurzaamheidssubsidie? Ik help je graag.

Wanneer Hernieuwbare energietransitie aanvragen?

Op het moment is het niet mogelijk om de HER+ aan te vragen. De regeling is tijdelijk gesloten.

energietransitie

Wat zijn de criteria voor een Hernieuwbare energietransitie-aanvraag?

De HER+-projecten moeten leiden tot CO2-reductie in 2030 en daarmee helpen de klimaatdoelstellingen te behalen. Ook moeten ze besparen op de toekomstige uitgaven aan subsidies, overeenkomstig het Besluit stimulering duurzame energietransitie (SDE++). Die besparing moet groter zijn dan de subsidie die u voor het project heeft aangevraagd. Is het een project voor windenergie op zee? Dan is besparing op de uitgaven op grond van de SDE++ geen voorwaarde. Uw project moet dan wel leiden tot CO2-reductie in 2030 en tot kostenvoordelen groter dan de aangevraagde subsidie. Dit geldt bij de bouw of exploitatie van te bouwen windparken op zee in de territoriale wateren en de exclusieve economische zone van Nederland. Hernieuwbare energiebronnen die in aanmerking komen zijn:

 • energie uit water (waterkracht, aquathermie, osmose)
 • zonne-energie
 • windenergie, geothermische (bodem)
 • verbranding en vergassing biomassa
 • vergisting biomassa

Bij de HER+ zijn er naast hernieuwbare energiebronnen categorieën bijgekomen die kostenverlaging van CO2-reductie stimuleren. Bijvoorbeeld voor CO2-afvang en -opslag (CCS), waterstofproductie en restwarmte benutting.

Wat betekent de Hernieuwbare energietransitie financieel?

Het totale budget voor deze regeling bedraagt 30 miljoen euro.

Waarom Innovencio betrekken bij je Hernieuwbare energie-aanvraag?

Innovencio laat op een aantal relevante punten licht schijnen:

  • Actieve benadering van de klant Doordat we nauw contact onderhouden met onze klanten en goed op de hoogte zijn van hun ontwikkelingen, kunnen wij een klant gericht benaderen als we zien dat hun innovatieve idee aansluit bij de criteria van de HER+-regeling. Wanneer blijkt dat deze regeling niet passend is, kijken we samen naar alternatieven. Ook wanneer de HER+-regeling wel passend is, kunnen we bekijken of aanvullende subsidies mogelijk zijn.
  • Brede ervaring en kennis van zaken Door de jarenlange ervaring van onze consultants weten wij precies hoe we een aanvraag moeten verwoorden. Daarnaast weten we goed wat wel en niet binnen de regeling valt. Zo heeft jouw project de hoogst mogelijke kans van slagen.
  • Uitgebreide begeleiding Wij verzorgen een uitgebreide begeleiding zowel voor als na toekenning van de subsidie. Als sparringpartner en aanvraagschrijver geven we je een zo groot mogelijke kans van slagen. Na toekenning van een subsidie lichten we je duidelijk in over de vervolgstappen en administratieve verplichtingen.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Lisa van Dongen.

Meer weten?