De vraag naar primaire grondstoffen moet in 2030 met 50% zijn afgenomen. In 2050 zou onze economie zelfs helemaal circulair moeten zijn. Om daar te komen, is innovatie nodig.

Doe jij onderzoek naar, of ontwikkel je innovatieve producten, processen of diensten op het gebied van de circulaire transitie? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor de KIA Circulaire Economie.

Bart van Bussel

Bart van Bussel

Expert circulaire economie

Benieuwd of jouw project in aanmerking komt voor deze of een andere subsidie? Ik help je graag.

Wat houdt de KIA Circulaire Economie in?

Deze regeling heeft 2 doelstellingen:

  • Maximaliseren van de grondstoffenefficiëntie.
  • Minimaliseren van de schade aan de natuur.

 

Onderstaande thema’s passen binnen deze regeling:

Transitieagenda Productgroepen
Bouw Asfalt
Betonnen bruggen en viaducten
Woningen
Kantoren en bedrijfsruimten
Gebouwgebonden installaties
Maakindustrie Hightech Equipment (zoals ((hijs-, hef- en transport)werktuigen; machinebouw; medische devices en productie apparatuur); elektromotoren, generatoren & transformatoren; computers & randapparatuur; communicatie & meetapparatuur)
Wind- en zonneparken
Batterijen
Consumptiegoederen Textiel (inclusief kleding)
Elektrische apparaten
Meubels
Verzorgingsmiddelen (zoals shampoo, cosmetica)
Reinigings- & beschermingsmiddelen (zoals was- & schoonmaakproducten)
Verven en coatings

 

Er zijn binnen de KIA Circulaire Economie 3 typen projecten mogelijk :

  1. Je doet technologisch onderzoek en technologische ontwikkeling gericht op een nieuw of sterk verbeterd product, dienst of proces. Dit moet leiden (waar dat kan) tot een flink lagere kostprijs, in vergelijking met bestaande circulaire producten, diensten of processen.
  2. Je doet onderzoek naar gedrag van consumenten, bedrijfs- of verdienmodellen (of een combinatie hiervan). Deze activiteiten moeten helpen bij de ontwikkeling van het nieuwe product, de dienst of het proces.
  3. Jouw project is een combinatie van 1 en 2.

Wanneer aanvragen?

De KIA Circulaire Economie is open van 5 juli t/m 15 november 2022. Let op: er is slechts beperkt budget en de regeling werkt volgens het tender-principe. Alleen de beste aanvragen maken kans op subsidie.

Wat zijn de criteria?

De KIA Circulaire Economie is een regeling voor samenwerkingsprojecten. Er moet tenminste één mkb’er bij een project betrokken zijn.

Het project moet binnen zes maanden na beschikking van start gaan en heeft een maximale looptijd van maximaal 2 jaar.

Levert een onderzoeksorganisatie een belangrijke bijdrage aan het totale project? Dan krijg je een hogere rangschikking op het criterium ‘Kwaliteit van het project’.

Wat betekent de KIA Circulaire Economie financieel?

De maximale subsidie per project is € 500.000. Er is een totaal budget van € 2.500.000 beschikbaar.

Waarom Innovencio betrekken bij je aanvraag van de subsidie KIA Circulaire Economie?

Innovencio laat op een aantal relevante punten licht schijnen:

  • Actieve benadering van de klant Doordat we nauw contact onderhouden met onze klanten en goed op de hoogte zijn van hun ontwikkelingen, kunnen wij een klant gericht benaderen als we zien dat hun duurzame project aansluit bij de criteria voor deze subsidie. Wanneer blijkt dat deze regeling niet passend is, kijken we samen naar alternatieven. Ook wanneer de subsidie KIA Circulaire Economie wel passend is, kunnen we bekijken of aanvullende subsidies mogelijk zijn.
  • Brede ervaring en kennis van zaken Door de jarenlange ervaring van onze consultants weten wij precies hoe we een aanvraag moeten verwoorden. Daarnaast weten we goed wat wel en niet binnen de regeling valt. Zo heeft jouw project de hoogst mogelijke kans van slagen.
  • Uitgebreide begeleiding Wij verzorgen een uitgebreide begeleiding zowel voor als na toekenning van de subsidie. Als sparringpartner en aanvraagschrijver geven we je een zo groot mogelijke kans van slagen. Na toekenning van een subsidie lichten we je duidelijk in over de vervolgstappen en administratieve verplichtingen.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Bart van Bussel.

Persoonlijk subsidiegesprek?

Bij Innovencio staan we altijd voor je klaar.