Wat is LimburgToekomstbestendig?

Met Limburgtoekomstbestendig helpt LIOF innovatieve startups, scale-ups en mkb’ers in een groot aantal sectoren zoals logistiek, industrie, agrofood, afvalbeheer en energie. Ook cross-overs van sectoren sluiten aan op LimburgToekomstbestendig. Het programma is gericht op versterking van de Limburgse economie en concurrentiepositie. Projecten met aandacht voor (één van) de drie maatschappelijke opgaven ‘duurzaam, slim en gezond’ komen in aanmerking.

Het budget wordt verdeeld over een drietal investeringsinstrumenten.

Kees Vernooij

Kees Vernooij

Consultant

Benieuwd of jouw project in aanmerking komt voor deze of een andere subsidie? Ik help je graag.

CollectiefProject

Het CollectiefProject biedt ondersteuning voor verkennende en oriënterende activiteiten gericht op bewustwording. MKB-bedrijven die in collectief verband kansen willen pionieren worden ondersteund bij de ontwikkelen van innovatieve producten, diensten, processen en bedrijfsmodellen. LIOF draagt bij door 75 % tegemoetkoming te bieden in externe kosten, tot € 7.500,-.

Momenteel biedt LIOF verschillende kennistrajecten aan:

Start 12 september
Data Analytics & New Technologies.

Start 10 oktober
Verandermanagement.

Start 12 oktober
Boost jouw Circulaire Impact.

Start 31 oktober
Koploperproject Duurzaam Ondernemen: aan de slag met energie en toekomstbestendig ondernemen.

Start 31 oktober
Design Thinking.

 

Voor 2023 zijn de volgende indiendata bekend:

  • 11 oktober
  • 8 november

AdviesProject

Het AdviesProject biedt ondersteuning van MKB’ers bij het toetsen van de haalbaarheid (technisch of economisch) van innovatieve producten, processen of ketenontwikkelingen door tegemoetkoming in de kosten van de inzet van een externe deskundige. LIOF draagt 50 % bij in de kosten van een externe deskundige, tot € 7.500,-.

Voor 2023 zijn de volgende indiendata bekend:

  • 11 oktober
  • 8 november

InnovatieProject

Het InnovatieProject biedt ondersteuning van MKB’ers bij de ontwikkeling van innovatieve prototypes. LIOF draagt tot 35 % bij aan de ontwikkelingskosten met een maximum van € 50.000,-.

Voor 2023 zijn op dit moment de volgende indiendata bekend:

  • 13 september
  • 1 november

 

Waarom Innovencio betrekken bij je aanvraag voor LimburgToekomstbestendig?

Innovencio laat op een aantal relevante punten licht schijnen:

  • Actieve benadering van de klant Doordat we nauw contact onderhouden met onze klanten en goed op de hoogte zijn van hun ontwikkelingen, kunnen wij een klant gericht benaderen als we zien dat hun innovatieve idee aansluit bij de criteria van LimburgToekomstbestendig. Wanneer blijkt dat deze regeling niet passend is, kijken we samen naar alternatieven. Ook wanneer één van de projecten van LimburgToekomstbestendig wel passend is, kunnen we bekijken of aanvullende subsidies mogelijk zijn.
  • Brede ervaring en kennis van zaken Door de jarenlange ervaring van onze consultants weten wij precies hoe we een aanvraag moeten verwoorden. Daarnaast weten we goed wat wel en niet binnen de regeling valt. Zo heeft jouw project de hoogst mogelijke kans van slagen.
  • Uitgebreide begeleiding Wij verzorgen een uitgebreide begeleiding zowel voor als na toekenning van de subsidie. Als sparringpartner en aanvraagschrijver geven we je een zo groot mogelijke kans van slagen. Na toekenning van een subsidie lichten we je duidelijk in over de vervolgstappen en administratieve verplichtingen.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Kees Venrooij.

LimburgToekomstbestendig