Wat is de regeling MKB Idee?

De regeling MKB-idee is bedoeld voor mkb’ers die willen investeren in de versterking van kennis en vaardigheden van hun personeel, maar daarin knelpunten ervaren. De regeling biedt geen financiering voor de scholing zelf, maar voor het creëren van oplossingen bij knelpunten op dat gebied.

Je kunt hierbij denken aan:

 • Gebrek aan tijd of geld voor scholing van personeel;
 • Scholingsachterstand: ontwikkelingen in technologie, digitalisering, energie en klimaat gaan te snel om bij te houden;
 • Mismatch tussen onderwijs en arbeidsmarkt;
 • Onzekerheid of een investering in leren en ontwikkelen wel voldoende oplevert;
 • Ontbreken van kennis over methodes of goed te gebruiken HR-tools;
 • De gewenste scholing bestaat nog niet of is lastig te vinden.

Met behulp van MKB-Idee kunnen mkb’ers oplossingen vinden en delen voor de scholing en ontwikkeling van huidig en toekomstig werkenden.

Carina Meertens

Carina Meertens

MKB Idee-Expert

Heb je vragen over het aanvragen van MKB Idee? Ik help je graag.

Wanneer kun je MKB Idee aanvragen?

Deze regeling is momenteel gesloten, we zijn in afwachting van meer informatie over een heropening van de regeling.

Wat zijn de criteria?

Een project hoger wordt gerangschikt als de projectresultaten een grotere bijdrage leveren aan :

 • investeringen die zorgen voor meer en beter inzetbaar personeel in technische en ICT sectoren;
 • het versterken van de leercultuur bij een kleine onderneming;
 • investeringen in menselijk kapitaal met het oog op digitalisering;
 • investeringen in menselijk kapitaal met het oog op de klimaat- en energietransitie.

Wat betekent MKB Idee financieel voor jou?

Het totaal beschikbare budget voor 2021 is € 5,1 miljoen. De maximaal aan te vragen subsidie is € 300.000 per project. De deelnemers binnen het project dragen bij met cofinanciering die ten minste 50% van de totale projectkosten dient te bedragen. De cofinanciering kan zowel in-cash als in-kind plaatsvinden.

De duur van het project is maximaal 24 maanden. Het project moet worden gestart tussen 1 maart 2022 en 31 augustus 2022 (indieningsronde september 2021) en tussen 1 september 2022 en 1 maart 2023 (indieningsronde maart 2022).

Waarom Innovencio betrekken bij je MKB Idee-aanvraag?

Innovencio laat op een aantal relevante punten licht schijnen:

 • Actieve benadering van de klant Doordat we nauw contact onderhouden met onze klanten en goed op de hoogte zijn van hun ontwikkelingen, kunnen wij een klant gericht benaderen als we zien dat hun innovatieve idee aansluit bij de criteria van de MKB Idee-regeling. Wanneer blijkt dat deze regeling niet passend is, kijken we samen naar alternatieven. Ook wanneer deze regeling wel passend is, kunnen we bekijken of aanvullende subsidies mogelijk zijn.
 • Brede ervaring en kennis van zaken Door de jarenlange ervaring van onze consultants weten wij precies hoe we een aanvraag moeten verwoorden. Daarnaast weten we goed wat wel en niet binnen de regeling valt. Zo heeft jouw project de hoogst mogelijke kans van slagen.
 • Uitgebreide begeleiding Wij verzorgen een uitgebreide begeleiding zowel voor als na toekenning van de subsidie. Als sparringpartner en aanvraagschrijver geven we je een zo groot mogelijke kans van slagen. Na toekenning van een subsidie lichten we je duidelijk in over de vervolgstappen en administratieve verplichtingen.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Thomas van Uden.

Meer weten?