Dit programma is helaas momenteel gesloten.

De klimaatdoelstellingen stellen ook de veehouderij voor een uitdaging. De uitstoot van broeikasgassen moet omlaag. De overheid stimuleert innovaties op dit gebied. Heb jij als veehouder een nieuwe techniek of maatregel bedacht om broeikasgas- of stalemissies te verminderen? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor subsidie om je innovatie te onderzoeken en ontwikkelen. Je vraagt deze subsidie aan samen met een onderzoeksorganisatie.

In de komende aanvraagperiode mag je ook een combinatie van staltechnieken en managementmaatregelen ontwikkelen. Zo zorg je met je innovatie voor nog minder broeikasgas- en stalemissies. En als pluimveehouder kun je met sommige diercategorieën ook de subsidie aanvragen.

Carina Meertens

Carina Meertens

Expert Onderzoeken en ontwikkelen van innovaties voor stalsystemen

Benieuwd of jouw project in aanmerking komt voor deze of een andere duurzaamheidssubsidie? Ik help je graag.

Voor wie is deze subsidie?

Deze subsidie is voor veehouders met:

 • Melkvee
 • Vleeskalveren
 • Varkens
 • Vleeskuikens
 • (Groot)ouderdieren van vleeskuikens
 • Leghennen en (groot)ouderdieren van leghennen
 • Melkgeiten

Wanneer kun je aanvragen?

Deze aanvraag is tijdelijk gesloten. Momenteel zijn we in afwachting van meer informatie.

Criteria

De innovatie moet aan de volgende criteria voldoen:

 • Pakt emissies aan bij de bron;
 • Is integraal;
 • Verbetert het stalklimaat;
 • Is niet eerder uitgevoerd;
 • Is meetbaar.

Het traject bestaat uit 3 fasen.

 1. Je onderzoekt en ontwikkelt de innovatie in een samenwerkingsverband.
 2. Een officiële onderzoeksinstelling doet een meting.
 3. De innovatie stoot minder emissie uit dan de referentiestal en kan gebruikt worden.

Wat betekent de regeling financieel?

Er is een totaalbudget van € 25 miljoen beschikbaar voor deze openstelling. De verdeling van dit budget is als volgt:

 • Varkenshouders: maximaal € 9,2 miljoen
 • Melkgeitenhouderijen € 2 miljoen
 • Melkveehouderijen € 8,8 miljoen
 • Vleeskalverenhouderijen € 2 miljoen
 • Pluimveehouderijen € 3 miljoen

RVO beoordeelt het projectplan op emissievermindering, economische kansen, dierenwelzijn en brandveiligheid, internationale vernieuwing en op weidegang voor melkveehouderijen.

Waarom Innovencio betrekken bij je aanvraag van de subsidie Innovaties voor stalsystemen?

Innovencio laat op een aantal relevante punten licht schijnen:

 • Actieve benadering van de klant Doordat we nauw contact onderhouden met onze klanten en goed op de hoogte zijn van hun ontwikkelingen, kunnen wij een klant gericht benaderen als we zien dat hun duurzame project aansluit bij de criteria voor deze subsidie. Wanneer blijkt dat deze regeling niet passend is, kijken we samen naar alternatieven. Ook wanneer de subsidie ‘Onderzoeken en ontwikkelen innovaties voor stalsystemen’ wel passend is, kunnen we bekijken of aanvullende subsidies mogelijk zijn.
 • Brede ervaring en kennis van zaken Door de jarenlange ervaring van onze consultants weten wij precies hoe we een aanvraag moeten verwoorden. Daarnaast weten we goed wat wel en niet binnen de regeling valt. Zo heeft jouw project de hoogst mogelijke kans van slagen.
 • Uitgebreide begeleiding Wij verzorgen een uitgebreide begeleiding zowel voor als na toekenning van de subsidie. Als sparringpartner en aanvraagschrijver geven we je een zo groot mogelijke kans van slagen. Na toekenning van een subsidie lichten we je duidelijk in over de vervolgstappen en administratieve verplichtingen.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Carina Meertens.

Meer weten en/of vragen? Bel 0418 – 841 885 of