Dit programma is helaas momenteel gesloten.

De POP3+ subsidie is specifiek voor samenwerkingsprojecten met tenminste één landbouwer, die zich richten op het ontwikkelen, valideren en verfijnen van innovaties. Het is daarbij belangrijk dat de kennis en innovatie praktijkrijp wordt gemaakt voor brede toepassing ervan in de praktijk van de landbouw en agrofood.

Carina Meertens

Carina Meertens

Expert Landbouwsubsidies

Benieuwd of jouw project in aanmerking komt voor deze of een andere subsidie? Ik help je graag.

Wanneer kun je de POP3+ aanvragen?

De regeling POP3+ is momenteel gesloten.  Het betreft een tenderprocedure: de best scorende aanvragen ontvangen subsidie.

Wat zijn de criteria?

Tenminste één van de partners binnen het samenwerkingsverband is landbouwer.

Het project moet bijdragen aan de drie
onderstaande thema’s:
1. Verschuiving van de kostenreductie naar
meerwaardestrategie;
2. Bijdragen aan kringlooplandbouw, minder emissie van
milieubelastende stoffen en klimaatmitigatie;
3. Behoud en versterking van de biodiversiteit.

Daarnaast moet het aan ten minste één van de volgende twee thema’s bijdragen:
1. Beter beheer van productierisico’s, klimaatadaptie,
versterking van de positie van de primaire producent in de
handelsketen of het verminderen van marktfalen;
2. Verbetering van dierenwelzijn en volksgezondheid, of
verbetering van de omgevingskwaliteit.

Wat betekent de POP3+ financieel?

Je kunt minimaal € 100.000 en maximaal € 500.000 aanvragen. Het subsidiepercentage ligt tussen de 20% en 70%. Het daadwerkelijke percentage hangt af van de activiteit, kostensoort, grootte van de onderneming en wijze van samenwerking.

Waarom Innovencio betrekken bij je aanvraag van de subsidie POP3+?

Innovencio laat op een aantal relevante punten licht schijnen:

  • Actieve benadering van de klant Doordat we nauw contact onderhouden met onze klanten en goed op de hoogte zijn van hun ontwikkelingen, kunnen wij een klant gericht benaderen als we zien dat hun duurzame project aansluit bij de criteria voor deze subsidie. Wanneer blijkt dat deze regeling niet passend is, kijken we samen naar alternatieven. Ook wanneer de subsidie POP3+ wel passend is, kunnen we bekijken of aanvullende subsidies mogelijk zijn.
  • Brede ervaring en kennis van zaken Door de jarenlange ervaring van onze consultants weten wij precies hoe we een aanvraag moeten verwoorden. Daarnaast weten we goed wat wel en niet binnen de regeling valt. Zo heeft jouw project de hoogst mogelijke kans van slagen.
  • Uitgebreide begeleiding Wij verzorgen een uitgebreide begeleiding zowel voor als na toekenning van de subsidie. Als sparringpartner en aanvraagschrijver geven we je een zo groot mogelijke kans van slagen. Na toekenning van een subsidie lichten we je duidelijk in over de vervolgstappen en administratieve verplichtingen.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Carina Meertens.