De maakindustrie in de mobiliteitssector is hard geraakt door de coronacrisis. Met het oog op de duurzaamheidsdoelstellingen is er veel onderzoek en ontwikkeling nodig. Maar bij teruglopende omzet en andere tegenvallers heeft S&O-werk niet altijd de hoogste prioriteit meer. En dat terwijl innovatie juist nu belangrijk is, om sterker en duurzamer uit deze crisis te komen.
Daarom komt de overheid komt bedrijven in de maakindustrie van de automotive, luchtvaart en maritieme sectoren tegemoet met een nieuwe regeling: de Subsidieregeling R&D Mobiliteitssectoren (RDM). Deze regeling is onderdeel van het steun- en herstelpakket coronacrisis.

Kees Vernooij

Kees Vernooij

Expert R&D Mobiliteitssectoren

Heb je vragen over de RDM? Ik help je graag verder.

Wanneer kun je aanvragen?

Momenteel is de regeling gesloten. We zijn in afwachting van meer informatie over een nieuwe ronde.

Wat zijn de criteria?

Het R&D-mobiliteitsproject moet bestaan uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling, met als doel het behouden en verbeteren van de concurrentiepositie van Nederlandse ondernemingen binnen de automotive, luchtvaart en maritieme industrie. Ook moet het project een bijdrage leveren aan de maatschappelijke opgaven op het vlak van duurzaamheid en/of digitalisering en het herstel van de negatieve gevolgen van de economische crisis, die is veroorzaakt door de uitbraak van het coronavirus.

Om in aanmerking te komen moet uw project in elk geval voldoen aan onderstaande voorwaarden.

 • Er is een samenwerkingsverband met minimaal 2 deelnemers, waarvan ten minste 1 onderneming, dat het project gaat uitvoeren. De deelnemers mogen niet met elkaar verbonden zijn in een groep.
 • De penvoerder van een samenwerkingsverband is een onderneming.
 • Het R&D-mobiliteitsproject moet een samenhangend geheel zijn van activiteiten dat past binnen de R&D-opgave van de bij de desbetreffende mobiliteitssector behorende doelstellingen, opgenomen in de bijlage van de regeling.
 • De start van uw project is binnen 2 maanden na subsidieverlening.
 • De maximale looptijd van uw project is 4 jaar.

Wat betekent de subsidie financieel?

Er is een totaal budget van € 150 miljoen beschikbaar. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

 • Projecten moeten een omvang hebben van minimaal € 5 miljoen aan kosten die in aanmerking komen voor subsidie.
 • De subsidie is minimaal € 125.000 per deelnemer aan het samenwerkingsverband en maximaal € 15 miljoen.
 • De subsidie is in totaal maximaal € 25 miljoen per mobiliteitsproject.

De subsidie per deelnemer bedraagt een vast percentage van de subsidiabele kosten. Het subsidiepercentage is afhankelijk van de activiteit en het type organisatie. De subsidie voor een R&D-mobiliteitsproject bedraagt:

 • 45% van de subsidiabele kosten, voor zover deze betrekking hebben op industrieel onderzoek van een onderneming;
 • 25% van de subsidiabele kosten, voor zover deze betrekking hebben op experimentele ontwikkeling van een onderneming;
 • 10% ophoging, als de aanvrager een middelgrote of kleine onderneming (mkb) is.
 • 15% ophoging voor een onderneming, als het project daadwerkelijke samenwerking is en het samenwerkingsverband ten minste 1 mkb- of onderzoeksorganisatie bevat. Deze ophoging is niet van toepassing voor niet-economische activiteiten van een onderzoekorganisatie.
 • 80% van de subsidiabele kosten, voor zover deze betrekking hebben op niet-economisch industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling van een onderzoeksorganisatie.

Waarom Innovencio betrekken bij je subsidieaanvraag R&D Mobiliteitssectoren?

Innovencio laat op een aantal relevante punten licht schijnen:

 • Brede ervaring en kennis van zaken
  Door de jarenlange ervaring van onze consultants weten wij precies hoe we een aanvraag moeten verwoorden. Daarnaast weten we goed wat wel en niet binnen de regeling valt. Zo heeft jouw project de hoogst mogelijke kans van slagen.
 • Bredere blik 
  Samen met jou kijken we verder dan de RDM alleen. Werk je aan innovatie, al dan niet op het gebied van duurzaamheid? Of ben je bezig met een scholingstraject voor je personeel? Wellicht kunnen we dan ook via andere regelingen subsidie voor je aanvragen.
 • Uitgebreide begeleiding 
  Wij verzorgen een uitgebreide begeleiding zowel voor als na toekenning van de subsidie. Als sparringpartner en aanvraagschrijver geven we je een zo groot mogelijke kans van slagen. Na toekenning van een subsidie lichten we je duidelijk in over de vervolgstappen en administratieve verplichtingen.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Kees Vernooij.