Dit programma is helaas momenteel gesloten.

SBIR (Small Business Innovation Research)

Het SBIR-instrument biedt de mogelijkheid om concreet te werken aan een betere wereld: de wereld van morgen. De SBIR is een succesvolle methode, waarbij de overheid als launching customer ondernemingen, vooral innovatieve mkb’s en start-ups, uitdaagt om innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor uiteenlopende maatschappelijke vraagstukken. Het SBIR-instrument is vormgegeven als een gefaseerde innovatiecompetitie, waarbij per fase de ondernemingen met de beste offertes doorgaan.

Carina Meertens

Carina Meertens

Expert SBIR

Wil je meer weten over de SBIR-procedure? Ik help je graag verder.

Hoe werkt de SBIR?

Een aanbestedende dienst (bijvoorbeeld ministeries, uitvoeringsorganisaties en decentrale Overheden), identificeren een specifieke uitdaging en stellen een budget beschikbaar. Geïnteresseerde marktpartijen dienen een projectvoorstel (haalbaarheidsonderzoek) en bijbehorende offerte in.

Fase 1: Ondernemers met de beste offertes krijgen de opdracht – met financiële tegemoetkoming – om de ideeën op haalbaarheid te testen. Het haalbaarheidsonderzoek wordt binnen een afgesproken termijn en voor een overeengekomen offertebedrag uitgevoerd. De opdrachtgever besluit welke projecten een opdracht krijgen voor fase 2.

Fase 2: In fase 2 gaan alle haalbaar gebleken ideeën uit fase 1 opnieuw een competitie aan. Ondernemers starten een onderzoeks- en ontwikkelingstraject en leveren voor een afgesproken prijs en binnen een afgestemd termijn een eindresultaat op.

Fase 3: Bij een succesvol verloop van fase 2, gaat de ondernemer door met het marktrijp maken van de innovatie. De Overheid financiert deze fase niet, maar brengt deze wel onder de aandacht en volgt deze actief.

Globale planning

Het tijdspad voor een SBIR oproep varieert, maar als vuistregel geldt:

 • fase 1 uitgevoerd binnen 3 – 6 maanden na toezegging;
 • fase 2 uitgevoerd binnen 1 – 2 jaar na toezegging.

Wat zijn de voordelen van een SBIR?

 • Als bedrijf krijg je zowel financiering als de ruimte om je idee verder te ontwikkelen;
  • Tenderprincipe: men werkt voor een afgestemd offertebedrag en niet volgens een vastgesteld percentage zoals bij een subsidie;
 • Het intellectueel eigendom van de innovaties blijft bij de ondernemer;
 • Fasering van haalbaarheidsonderzoek tot de vermarkting;
 • Een overheidsinstantie als potentiële ‘first launching customer’;
 • Korte doorlooptijden en fasering van projecten.

Wat is het financieel effect van de SBIR op jouw bedrijf?

Iedere SBIR oproep heeft een eigen budget, waardoor de exacte details per oproep verschillen. Het budget wordt opgesplitst in een maximumbedrag voor een offerte per fase, waarbij het aantal te honoreren projecten voor iedere fase afhangt van de prijs en kwaliteit van de best beoordeelde offertes per fase. Dit is vergelijkbaar met een tendersysteem. Doordat de SBIR een pre-commerciële inkoop van innovaties is, werkt men per fase volgens een afgestemd offertebedrag en wordt het afgesproken bedrag uitgekeerd na toezegging van de opdracht.

Openstaande SBIR-oproepen

Er is op dit moment geen openstaande SBIR-oproep.

Waarom Innovencio betrekken bij de SBIR aanvraag?

  • Actieve benadering van de klant

  Doordat we nauw contact onderhouden met onze klanten en goed op de hoogte zijn van de werkzaamheden en verdere ontwikkelingen, kunnen wij een klant gericht benaderen als we zien dat ze aansluiten bij de SBIR-openstelling (of subsidie regelingen).

  • Uitgebreide begeleiding gedurende alle fases tot aan het vermarkten van de innovatie

  De SBIR is een georganiseerde innovatiecompetitie, waarbij we gezamenlijk een offerte opstellen (incl. project- en businessplan) voor de SBIR waarin u deel wilt nemen. Het traject kent in de meeste gevallen meerdere fases, waarin u per fase bepaalde stappen moet nemen. Als sparringpartner en aanvraagschrijver geven we je een zo groot mogelijke kans van slagen.

  • Brede ervaring en kennis van zaken

  Door de jarenlange ervaring van onze consultants, weten wij precies hoe we een aanvraag moeten verwoorden. Daarnaast weten we goed wat wel en niet binnen een regeling valt. Zo krijgt jouw project de grootst mogelijke kans van slagen.

Voor meer informatie, neem gerust contact op met Carina Meertens.
Volg Innovencio op LinkedIn om op de hoogte te blijven van de actuele SBIR-oproepen.

Ook een idee voor een mooi project?