Sportinnovator is opgezet in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Het betreft een subsidie voor grote innovatieprojecten op het gebied van sport en bewegen.

Het doel van Sportinnovator is om meer rendabele sportinnovaties te ontwikkelen. Zo bevordert de overheid topsport, sportdeelname en een actieve leefstijl in Nederland.

Kees Vernooij

Kees Vernooij

Sportinnovator Expert

Heb je vragen over het aanvragen van WBSO? Ik help je graag.

Fase 1: Haalbaarheids-onderzoek

De eerste fase van het Sportinnovator subsidietraject biedt consortia de kans om een haalbaarheidsonderzoek uit voeren naar hun innovatieproject. Het doel van de haalbaarheidsstudie is om de technische, organisatorische en/of economische haalbaarheid van het innovatieproject te onderzoeken. Een consortium wordt gevormd door een samenwerkingsverband van bedrijven en organisaties die elkaar in expertise kunnen aanvullen. In dit samenwerkingsverband moeten in ieder geval de volgende partijen zijn vertegenwoordigd:

  • één of meerdere bedrijven;
  • minimaal één kennisinstelling;
  • vertegenwoordiging vanuit de doelgroep.

Fase 2: Onderzoek en ontwikkeling

In de tweede fase kunnen consortia een aanvraag doen om hun innovatieproject met behulp van industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling dichter naar de markt te brengen. Het streven moet zijn om de innovatie in twee jaar zover te ontwikkelen dat de marktintroductie in zicht komt.

Criteria en aanvraagperiode

De oproep richt zich op de volgende thema’s:

  • bewegen, gericht op (technologische) innovaties om de beweegvaardigheid van kinderen en jongeren te verbeteren;
  • materialen, gericht op innovatieve methoden die bijdragen aan duurzame sportaccommodaties;
  • voeding, gericht op innovaties die bijdragen aan een gezond voedingspatroon voor topsporters, sporters en de reguliere (sport)markt;
  • vermindering van het aantal sportblessures.

In het voorjaar van 2020 is de derde en laatste ronde van het Sportinnovator Subsidietraject van start gegaan. Het is nog niet bekend of er in 2021 nieuw budget beschikbaar komt.

Wat betekent Sportinnovator financieel?

Aanvragers kunnen per haalbaarheidsstudie maximaal € 30.000,- aanvragen met een looptijd van vijf maanden. Daarnaast geldt dat één partij in het consortium niet meer dan 65% van de subsidiabele kosten maakt en een kennisinstelling ten minste 10% van de subsidiabele kosten draagt. In totaal is er voor deze ronde € 420.000,- beschikbaar.Voor fase 2 kan maximaal 750.000 euro worden aangevraagd op een maximaal budget van 3 miljoen euro. In totaal is er voor dit subsidietraject t/m 2020 ruim 5 miljoen euro beschikbaar. Cofinanciering is zowel in fase 1 als in fase 2 verplicht.

Waarom Innovencio betrekken bij je Sportinnovator-aanvraag?

Innovencio laat op een aantal relevante punten licht schijnen:

  • Actieve benadering van de klant Het Sportinnovator programma heeft ieder jaar een openstelling. Doordat we nauw contact onderhouden met onze klanten en goed op de hoogte zijn van hun ontwikkelingen, kunnen wij een klant gericht benaderen als we zien dat hun innovatieve idee aansluit bij de criteria van Sportinnovator.
  • Duidelijkheid in de regelingen Sportinnovator bestaat uit meerdere regelingen, met elk hun eigen criteria, maximale subsidiebedragen en subsidiabele percentages. Met onze uitgebreide ervaring kunnen wij u precies adviseren welke regeling voor u van toepassing is, wanneer deze moet worden aangevraagd en kunnen wij de aanvraag voor u verzorgen.

Meer weten?