Wat is de TSE Gebouwde omgeving?

De TSE Gebouwde Omgeving richt zich op thema’s als:

 • de doorontwikkeling van aardgasvrije arrangementen en ondersteunende processen en diensten;
 • de verduurzaming van de (collectieve) warmte- en koudevoorziening;
 • oplossingen voor een betrouwbare, betaalbare en eerlijke elektriciteitsvoorziening.
Bart van Bussel

Bart van Bussel

TSE Gebouwde omgeving-Expert

Heb je vragen over het aanvragen van TSE Industrie? Ik help je graag.

Wanneer kun je de TSE Gebouwde energie aanvragen?

Het is nog niet bekend of er in 2021 een nieuwe opening komt. Projecten worden na de sluiting van de aanvraagperiode gerangschikt. De hoogst scorende projecten krijgen subsidie.

Een project scoort hoger naarmate:
– Het project meer bijdraagt aan de doelstellingen van de TSE Gebouwde omgeving (weging 35%);
– De slaagkans van de innovatie in de Nederlandse markt en maatschappij groter is (weging 20%);
– Het project vernieuwender is ten opzichte van de internationale stand van onderzoek of techniek en de Nederlandse kennispositie meer versterkt (weging 15%);
– De kwaliteit van het project beter is, blijkend uit de uitwerking van aanpak en methodiek, de omgang met risico’s, de uitvoerbaarheid, de deelnemende partijen en de mate waarin de beschikbare middelen effectiever en efficiënter worden ingezet (weging 30%).

Wat zijn de criteria?

Het project moet passen binnen een van de subsidiethema’s van de Gebouwde omgeving:

 • Versnellen van energierenovaties in de gebouwde omgeving;
 • Duurzame warmte en koude in de gebouwde omgeving;
 • Elektrificatie van het energiesysteem in de gebouwde omgeving.

Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:

 • Alleen een samenwerkingsverband kan een aanvraag indienen. Het samenwerkingsverband bevat minimaal 1 onderneming.
 • Onderzoeksorganisaties mogen niet meer dan 50% van de subsidiabele kosten maken.
 • De looptijd van projecten is maximaal 2 jaar.

Wat betekent de TSE Gebouwde omgeving financieel?

Voor 2020 is er een budget van € 2,797 miljoen beschikbaar. De maximale subsidie per project is € 500.000.De subsidie voor ondernemingen is 50% voor industrieel onderzoek en 25% voor experimentele ontwikkeling. Middelgrote ondernemingen krijgen een opslag van 10 procentpunten, kleine ondernemingen van 20 procentpunten.
De subsidie voor onderzoeksorganisaties is 80% voor industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling, als het om hun niet-economische activiteiten gaat (onafhankelijk onderzoek, geen contractresearch).

Waarom Innovencio betrekken bij je TSE Gebouwde omgeving-aanvraag?

Innovencio laat op een aantal relevante punten licht schijnen:

 • Actieve benadering van de klant Doordat we nauw contact onderhouden met onze klanten en goed op de hoogte zijn van hun ontwikkelingen, kunnen wij een klant gericht benaderen als we zien dat hun innovatieve idee aansluit bij de criteria van de TSE Gebouwde omgeving. Wanneer blijkt dat deze regeling niet passend is, kijken we samen naar alternatieven. Ook wanneer de TSE Gebouwde omgeving wel passend is, kunnen we bekijken of aanvullende subsidies mogelijk zijn.
 • Brede ervaring en kennis van zaken Door de jarenlange ervaring van onze consultants weten wij precies hoe we een aanvraag moeten verwoorden. Daarnaast weten we goed wat wel en niet binnen de regeling valt. Zo heeft jouw project de hoogst mogelijke kans van slagen.
 • Uitgebreide begeleiding Wij verzorgen een uitgebreide begeleiding zowel voor als na toekenning van de subsidie. Als sparringpartner en aanvraagschrijver geven we je een zo groot mogelijke kans van slagen. Na toekenning van een subsidie lichten we je duidelijk in over de vervolgstappen en administratieve verplichtingen.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Thomas van Uden.

Meer weten?