Dit programma is helaas momenteel gesloten.

Wat is de TSE Gebouwde omgeving?

Help je als ondernemer mee aan het verduurzamen van woningen en gebouwen? Ontwikkelt je bedrijf, om deze verduurzaming tot stand te brengen, innovatieve producten, processen of diensten? Dan kun je gebruik maken van de regeling TSE Gebouwde Omgeving.

De komende jaren gaat Nederland de uitdaging aan om miljoenen huizen en gebouwen te verduurzamen. Woningbezitters en eigenaren van gebouwen zonder woonfunctie moeten hier zelf mee aan de slag. De subsidieregeling Topsector Energie (TSE) Gebouwde omgeving stimuleert de ontwikkeling van kleine innovaties die hen daarbij helpen.

Deze subsidieregeling maakt onderdeel uit van de bredere Topsector Energie (TSE)-regeling Industrie.

Lisa van Dongen

Lisa van Dongen

TSE Gebouwde omgeving-Expert

Heb je vragen over het aanvragen van TSE Gebouwde omgeving? Ik help je graag.

Wanneer kun je TSE Gebouwde omgeving aanvragen?

Subsidie aanvragen via de regeling is op dit moment niet mogelijk. De aanvragen worden beoordeeld volgens de tenderprocedure: de kwalitatief beste projecten, diensten of processen krijgen subsidie.

Wat zijn de criteria voor deze regeling?

Je krijgt subsidie voor industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling. Binnen maximaal 2 jaar moeten er tastbare resultaten bereikt zijn.

Een product, dienst en/ of proces waarvoor subsidie wordt aangevraagd, moet passen in de volgende thema’s:
• nieuwe of duidelijk verbeterde zonnestroomsystemen voor gebouwen;
• (renovatie-)arrangementen voor woningen en gebouwen zonder woonfunctie (utiliteitsgebouwen);
• oplossingen voor de verduurzaming van de collectieve warmte- en koudevoorziening;
• slimme oplossingen voor de betrouwbaarheid en betaalbaarheid van de elektriciteitsvoorziening.

Het project moet passen binnen de thema’s en specifieke voorwaarden van deze regeling. De voorwaarden van de regeling TSE Gebouwde omgeving zijn gelijk aan de voorwaarden TSE Industrie Onderzoek & Ontwikkeling. Daarnaast moet ook worden voldaan aan de algemene voorwaarden van de Topsector Energie-regelingen.

Wat betekent TSE Gebouwde omgeving financieel?

Het totale budget voor deze subsidieregeling bedraagt 2.865.000 euro. Bedrijven of kennisinstellingen die bewoners en gebouweigenaren de helpende hand bieden, kunnen per project maximaal 500.000 euro subsidie krijgen.

De subsidie vergoedt de kosten voor industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling:
• een groot bedrijf krijgt 40% vergoed;
• een middelgroot bedrijf krijgt 50% vergoed;
• een klein bedrijf krijgt 60% vergoed;
• wanneer bedrijven niet voldoen aan de voorwaarden van een samenwerkingsverband, gaan er 15 procentpunten van het percentage af;
• een onderzoeksorganisatie die niet-economische activiteiten uitvoert, krijgt 80% vergoed.

Kleinschalige innovatieprojecten

Wil je met je bedrijf of kennisinstelling een beroep doen op de subsidieregeling TSE Gebouwde omgeving? Dan moet je ervoor zorgen dat je idee binnen 3 jaar leidt tot een eerste gebruik in Nederland en dat het helpt bij de verduurzaming van gebouwen.
Circulariteit (slim omgaan met grondstoffen en materialen: maximaal benutten en hergebruiken) is binnen deze regeling ook een belangrijk onderwerp: aandacht hiervoor in de voorstellen wordt aangemoedigd.

TSE Gebouwde omgeving is een aanvulling op de subsidieregeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI). Projecten die voor MOOI-subsidie in aanmerking komen, zijn vaak groot. Er is dan niet altijd ruimte om kleinere innovatieve ontwikkelingen op te pakken. Daarom ondersteunt de regeling bedrijven en instellingen bij de meer kleinschalige, kortlopende innovatieprojecten.

Waarom Innovencio betrekken bij je aanvraag?

Innovencio laat op een aantal relevante punten licht schijnen:

  • Actieve benadering van de klant Doordat we nauw contact onderhouden met onze klanten en goed op de hoogte zijn van hun ontwikkelingen, kunnen wij een klant gericht benaderen als we zien dat hun innovatieve idee aansluit bij de criteria van de TSE Gebouwde omgeving. Wanneer blijkt dat deze regeling niet passend is, kijken we samen naar alternatieven. Ook wanneer de TSE Gebouwde omgeving wel passend is, kunnen we bekijken of aanvullende subsidies mogelijk zijn.
  • Brede ervaring en kennis van zaken Door de jarenlange ervaring van onze consultants weten wij precies hoe we een aanvraag moeten verwoorden. Daarnaast weten we goed wat wel en niet binnen de regeling valt. Zo heeft jouw project de hoogst mogelijke kans van slagen.
  • Uitgebreide begeleiding Wij verzorgen een uitgebreide begeleiding zowel voor als na toekenning van de subsidie. Als sparringpartner en aanvraagschrijver geven we je een zo groot mogelijke kans van slagen. Na toekenning van een subsidie lichten we je duidelijk in over de vervolgstappen en administratieve verplichtingen.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Lisa van Dongen.

Meer weten?