Dit programma is helaas momenteel gesloten.

Onderzoek of ontwikkel je in een samenwerkingsverband meer of goedkopere circulaire producten, processen en diensten? Dan komt jouw project mogelijk in aanmerking voor subsidie in het thema Circulaire economie in de TSE Industrie.

Je oplossingen moeten uiterlijk in 2030 een eerste markttoepassing hebben in Nederland. Binnen het thema Circulaire Economie in de TSE Industrie werken bedrijven met elkaar of samen met onderzoeksinstellingen. Ze doen industrieel onderzoek of aan experimentele ontwikkeling.

Bart van Bussel

Bart van Bussel

Expert TSE Industrie

Ik help je graag verder!

Wanneer kun je aanvragen?

Deze regeling is momenteel gesloten. We zijn in afwachting van meer informatie over heropening van de regeling.

Wat zijn de criteria van TSE Industrie Circulaire Economie?

Alleen een samenwerkingsverband mag een aanvraag doen. Het samenwerkingsverband heeft minimaal 1 onderneming. De looptijd van projecten is maximaal 2 jaar.

Wat betekent de subsidie financieel?

Meer informatie volgt wanneer de regeling opent.

Thema’s TSE Industrie Circulaire Economie

In je aanvraag moet je minimaal één circulaire strategie combineren met minimaal één toepassingsgebied uit de lijsten hieronder.

Mogelijke Circulaire strategieën:

 • Ontwerp voor modulariteit, refurbishment, recycling en afbraak
 • Voorspellend (realtime, risk-based) onderhoud & reparatie en renovatie
 • Hergebruik en 2e kans gebruik
 • Vervanging en/of terugwinning van zeldzame/schaarse materialen

Mogelijke toepassingsgebieden:

 • Gebouwen & bouwmaterialen (inclusief hout en beton, installaties in gebouwen)
 • Composieten en laminaten
 • E-waste
 • Infrastructuur (beton, asfalt, composieten)
 • Non-ferro metalen
 • Persoonlijke bescherming en andere materialen in de gezondheidszorg
 • Grondstoffen uit water
 • Textiel & mode

Binnen een technologisch project met één van de verplichte circulaire strategieën mag je daarnaast ook werken aan:

 • Gedragsinterventies
 • Circulaire verdienmodellen
 • Normen & standaarden en tracering van gebruik en misbruik
 • Track and trace, chain of custody (inclusief nieuwe monitoring en sensoriek voor routering)
 • Veilig gebruik van data (in de circulaire economie)
 • Systeembegrip voor de transitie (naar een circulaire economie)
 • Zeer zorgwekkende stoffen

Projecten gericht op circulaire kunststoffen en biobased grondstoffen vallen niet onder het thema Circulaire Economie in de TSE Industrie. Voor deze onderwerpen kun je subsidie aanvragen bij de gewone TSE Industrie.

Waarom Innovencio betrekken bij je aanvraag?

Innovencio laat op een aantal relevante punten licht schijnen:

Actieve benadering van de klant 
Doordat we nauw contact onderhouden met onze klanten en goed op de hoogte zijn van hun ontwikkelingen, kunnen wij een klant gericht benaderen als we zien dat hun innovatieve idee aansluit bij de criteria van de TSE Industrie-regeling. Wanneer blijkt dat deze regeling niet passend is, kijken we samen naar alternatieven. Ook wanneer de TSE Industrie-regeling wel passend is, kunnen we bekijken of aanvullende subsidies mogelijk zijn.

Brede ervaring en kennis van zaken 
Door de jarenlange ervaring van onze consultants weten wij precies hoe we een aanvraag moeten verwoorden. Daarnaast weten we goed wat wel en niet binnen de regeling valt. Zo heeft jouw project de hoogst mogelijke kans van slagen.

Uitgebreide begeleiding 
Wij verzorgen een uitgebreide begeleiding zowel voor als na toekenning van de subsidie. Als sparringpartner en aanvraagschrijver geven we je een zo groot mogelijke kans van slagen. Na toekenning van een subsidie lichten we je duidelijk in over de vervolgstappen en administratieve verplichtingen.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Bart van Bussel.

Persoonlijk adviesgesprek?