Dit programma is helaas momenteel gesloten.

Onderzoek of ontwikkel je in een samenwerkingsverband meer of goedkopere circulaire producten, processen en diensten? Dan komt jouw project mogelijk in aanmerking voor subsidie in het thema Kennis en Innovatie agenda – Circulaire Economie (KIA CE). Deze subsidieregeling maakt onderdeel uit van de bredere Topsector Energie (TSE)-regeling Industrie.

Je oplossingen moeten uiterlijk in 2033 een eerste markttoepassing hebben in Nederland. Binnen het thema Circulaire Economie in de TSE Industrie werken bedrijven met elkaar of met onderzoeksinstellingen samen. Ze doen industrieel onderzoek of aan experimentele ontwikkeling.

Lisa te Molder

Lisa te Molder

Expert TSE Industrie

Ik help je graag verder!

Wanneer kun je aanvragen?

Deze subsidie kun je op dit moment niet aanvragen. Voor deze regeling wordt de tenderprocedure gevolgd.

Wat zijn de criteria van TSE Industrie KIA CE?

Alleen een samenwerkingsverband mag een aanvraag doen. Het samenwerkingsverband heeft minimaal 1 onderneming. De looptijd van projecten is maximaal 2 jaar.

Wat betekent de subsidie financieel?

Per project is de maximale subsidie 500.000 euro. Het totale budget voor deze regeling bedraagt 2,5 miljoen euro.

Projecten TSE Industrie KIA CE

Je kunt subsidie aanvragen voor 3 typen projecten:

  1. Technologisch onderzoek en technologische ontwikkeling dat zich richt op een nieuw of sterk verbeterd product, dienst en/ of proces. Dit onderzoek of deze ontwikkeling moet (waar dat kan) leiden tot een flink lagere kostprijs, in vergelijking met bestaande circulaire producten, diensten en/ of processen;
  2. Onderzoek naar gedrag van consumenten, bedrijfs- of verdienmodellen (of een combinatie hiervan). Deze activiteiten moeten helpen bij de ontwikkeling van een nieuw circulair product, dienst of proces;
  3. Een combinatie van 1 en 2.

Subsidie uit deze regeling kun je aanvragen voor projecten met de volgende productgroepen:

Bouw
• Woningen;
• Kantoren;
• Bruggen en viaducten;
• Wegverhardingen.

Maakindustrie
• Kapitaalgoederen. Denk aan (hijs-, hef- en transport)werktuigen, machinebouw, medische apparatuur en productieapparatuur, elektromotoren, generatoren en transformatoren; computers en randapparatuur; communicatie en meetapparatuur;
• Circulaire klimaatinstallaties (in gebouwen);
• Circulaire zon-PV-systemen;
• Circulaire windparken.

Consumptiegoederen
• Meubels;
• Elektrische en elektronische apparatuur;
• Textiel;
• Verpakkingen en wegwerpproducten, behalve plastic verpakkingen en wegwerpproducten.

Projecten gericht op circulaire kunststoffen en biobased grondstoffen vallen niet onder het thema Circulaire Economie in de TSE Industrie. Voor deze onderwerpen kun je subsidie aanvragen bij de gewone TSE Industrie.

Waarom Innovencio betrekken bij je aanvraag?

Innovencio laat op een aantal relevante punten licht schijnen:

Actieve benadering van de klant 
Doordat we nauw contact onderhouden met onze klanten en goed op de hoogte zijn van hun ontwikkelingen, kunnen wij een klant gericht benaderen als we zien dat hun innovatieve idee aansluit bij de criteria van de TSE Industrie-regeling. Wanneer blijkt dat deze regeling niet passend is, kijken we samen naar alternatieven. Ook wanneer de TSE Industrie-regeling wel passend is, kunnen we bekijken of aanvullende subsidies mogelijk zijn.

Brede ervaring en kennis van zaken 
Door de jarenlange ervaring van onze consultants weten wij precies hoe we een aanvraag moeten verwoorden. Daarnaast weten we goed wat wel en niet binnen de regeling valt. Zo heeft jouw project de hoogst mogelijke kans van slagen.

Uitgebreide begeleiding 
Wij verzorgen een uitgebreide begeleiding zowel voor als na toekenning van de subsidie. Als sparringpartner en aanvraagschrijver geven we je een zo groot mogelijke kans van slagen. Na toekenning van een subsidie lichten we je duidelijk in over de vervolgstappen en administratieve verplichtingen.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Lisa te Molder.

Persoonlijk adviesgesprek?