Wat houdt deze regeling in?

Heb je een bedrijf in de provincie Gelderland en wil je je huidige of nieuwe productielocatie verduurzamen? Als je je productielocatie slim, schoon en emissiearm gaat inrichten en achteraf de opgedane kennis deelt met de mkb-sector, dan kun je subsidie aanvragen. Deze subsidie ‘Verduurzamen van productielocaties’ is voor ondernemers in Gelderland.

De subsidie is bedoeld om een productielocatie te verduurzamen. Dit kan gebeuren op 3 verschillende manieren, namelijk:

 • SLIM (door bijvoorbeeld digitalisering en effectief en efficiënt gebruik van grondstoffen);
 • SCHOON (zoals door hergebruik van grondstoffen of milieuvriendelijkere grondstoffen);
 • EMISSIEARM (door vermindering emissie stikstofverbindingen).
Bart van Bussel

Bart van Bussel

Expert Verduurzamen productielocatie Gelderland

Benieuwd of jouw project in aanmerking komt voor deze of een andere regeling? Ik help je graag.

Wanneer kun je de regeling Verduurzamen van productielocaties Gelderland aanvragen?

Je kon deze subsidie aanvragen van 3 augustus 2020 tot 30 september 17.00 uur. De voor deze subsidie beschikbare subsidiemiddelen werden verdeeld volgens het tender principe. Het is nog niet bekend of er een nieuwe opening in 2021 komt.

Wat zijn de criteria?

Je kunt deze subsidie aanvragen als:

 • de productie plaatsvindt binnen de sector Agrofood, Bouw, Consumenten of de Maakindustrie) zoals bedoeld in de nieuwe aanpak Circulaire Economie, zie ook de Circulaire Atlas Gelderland;
 • de verduurzaming op een slimme wijze plaatsvindt;
 • de verduurzaming op een schone wijze plaatsvindt;
 • de verduurzaming op een emissiearme wijze plaatsvindt;
 • gebruikte technieken en opgedane kennis breed worden gedeeld met MKB-ondernemingen.

Aan de wijze waarop u uw productielocatie verduurzaamd kennen we een puntenscore toe om de subsidieaanvragen onderling te kunnen vergelijken.

Wat betekent de regeling ‘Verduurzamen van productielocatie Gelderland’ financieel voor jou?

Voor deze subsidieregeling was in 2020 een totaalbedrag van € 800.000 beschikbaar. Per project kon maximaal € 200.000 subsidie worden verkregen.

Waarom Innovencio betrekken bij je aanvraag voor de regeling ‘Verduurzamen van productielocaties Gelderland?

Innovencio laat op een aantal relevante punten licht schijnen:

 • Actieve benadering van de klant Doordat we nauw contact onderhouden met onze klanten en goed op de hoogte zijn van hun ontwikkelingen, kunnen wij een klant gericht benaderen als we zien dat hun innovatieve idee aansluit bij de criteria van deze regeling. Wanneer blijkt dat deze regeling niet passend is, kijken we samen naar alternatieven. Ook wanneer de regeling wel passend is, kunnen we bekijken of aanvullende subsidies mogelijk zijn.
 • Brede ervaring en kennis van zaken Door de jarenlange ervaring van onze consultants weten wij precies hoe we een aanvraag moeten verwoorden. Daarnaast weten we goed wat wel en niet binnen de regeling valt. Zo heeft jouw project de hoogst mogelijke kans van slagen.
 • Uitgebreide begeleiding Wij verzorgen een uitgebreide begeleiding zowel voor als na toekenning van de subsidie. Als sparringpartner en aanvraagschrijver geven we je een zo groot mogelijke kans van slagen. Na toekenning van een subsidie lichten we je duidelijk in over de vervolgstappen en administratieve verplichtingen.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Thomas van Uden.

Meer weten?