SDE+

Urban Energy

De Urban Energy regeling voorziet in een tegemoetkoming voor innovaties die duurzame en economische groei aan elkaar koppelen. Ben je bezig met onderzoek naar en ontwikkeling van producten en diensten voor duurzame energieopwekking, energiebesparing en een flexibele betrouwbare energie-infrastructuur in de gebouwde omgeving? Ondernemers, wetenschappers en kennisinstellingen kunnen daarvoor subsidie aanvragen.

De teksten op deze pagina zijn tot stand gekomen op basis van de momenteel beschikbaar informatie.

Wat is Urban Energy?

De subsidie Urban Energy maakt onderdeel uit van de Topsector Energie. Voor het programma Urban Energy is in totaal € 10,3 miljoen beschikbaar.

Er is een enorm potentieel om binnen de gebouwde omgeving een groot deel van de benodigde energie duurzaam op te wekken en aardgas te vervangen, vooral door inzet van zonne-energie en verschillende duurzame warmteopties. Energieopslag in allerlei vormen wordt daarbij essentieel, net zoals nieuwe manieren om het energiesysteem vanuit een integrale aanpak intelligent te beheren.

zonnepanelen afbeelding site (Uraban Energy)

Wanneer Urban Energy aanvragen?

Het Urban Energy programma staat open van 1 april tot 10 september 2019.

Wat zijn de criteria?

Een subsidie voor een Urban Energy project kan worden aangevraagd indien deze past binnen één van de vijf hieronder beschreven programmalijnen:

 1. Zonne-energie
 2. Duurzame installaties voor warmte/koude en aantrekkelijk binnenklimaat
 3. Fysieke integratie;
 4. Flexibele energie–infrastructuur, en/of
 5. Energieregelsystemen en –diensten.

Wat betekent Urban Energy financieel?

Kosten en vergoedingen die bij fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek
en experimentele ontwikkeling in aanmerking komen:

 • Maximaal toegestane subsidiepercentages:
  1. Onderzoek en ontwikkeling door onderzoeksorganisaties: 80%
  2. Experimentele ontwikkeling: 25%
  3. Industrieel onderzoek: 50%
 • Loonkosten, waarbij de volgende methodieken worden
  geaccepteerd:
  1. Integrale kostensystematiek (kijk voor de voorwaarden op de site van RVO)
  2. Loonkosten + 50% opslagsystematiek
  3. Vast uurtarief van € 60,00
 • Kosten van aangeschafte machines en apparatuur;
 • Kosten van verbruikte materialen en hulpmiddelen;
 • Kosten van uitbesteding (kosten derden).

Waarom Innovencio betrekken bij je Urban Energy aanvraag?

Innovencio laat op een aantal relevante punten licht schijnen:

 • Wij weten precies welke projecten voldoen Niet alle projecten voldoen aan de eisen. Wij weten precies innovaties en projecten voldoen en wat de opbrengst voor jou is.
 • Verlichting van de lasten voor de klant De regeling staat bij ons op het netvlies, waardoor wij veranderingen in de regeling direct opmerken en je daarover kunnen informeren. Daarnaast zorgen wij voor het op tijd bij jou opvragen van de benodigde gegevens, waardoor je nooit een deadline mist.

Meer weten?

Neem contact op!