Het LIOF heeft als doel om het concurrentievermogen van de Limburgse industrie te versterken, met een focus op het mkb in het bijzonder. Ben jij een Limburgse mkb’er en heb jij een nieuw en innovatief idee waarvan je nog niet weet of het haalbaar is? Dan kan je hiervoor subsidie aanvragen bij het Limburgs Business Development fonds (LBDF), onderdeel van het LIOF.

Wat is het Ideeënfonds?

Het LBDF biedt meerdere financiële instrumenten aan voor verschillende fases in de ontwikkeling van innovatieve ideeën. Eén ervan is het Ideeënfonds. Hiermee wordt financiële ondersteuning verleend om de haalbaarheid van een nieuw en innovatief idee dat zou kunnen leiden tot nieuwe bedrijvigheid te kunnen toetsen.

In een aanvraag kan maximaal 35% van het project gesubsidieerd worden. De maximale subsidie bedraagt €50.000,-. Het Ideeënfonds kan tot 1 april 2021 aangevraagd worden!

Het belangrijkste speerpunt van het LBDF is de innovativiteit van het project. De aanvraag moet draaien om het toetsen van de technische en economische haalbaarheid van het op de markt brengen van een nieuw product, met grote marktpotentie. Een aanvrager heeft hiervoor maximaal 1 jaar de tijd.

Wat is nodig voor een succesvolle aanvraag?

  • De aanvrager is een MKB’er die in Limburg is gevestigd;
  • De onderneming moet actief zijn binnen één of meerdere van de volgende sectoren: Agrofood, Chemie, Financieel administratief cluster, High Tech Systemen, Life Science, Logistiek of Maakindustrie;
  • Het aangevraagde project betreft het toetsen van de haalbaarheid van een innovatief idee.

Neem contact op!

Geïnteresseerd? Neem dan contact met Celine Mulder voor meer informatie en een vrijblijvend gesprek.