Een nieuw product, productieproces of dienst ontwikkelen vraagt visie, durf en doorzettingsvermogen. Door samen te werken, kun je als mkb’er kennis en krachten bundelen. De overheid biedt hier financiële ondersteuning voor in de vorm van het MIT R&D-Samenwerkingsproject, met subsidie tot € 350.000 per project. Met deze subsidie wil de overheid projecten van het mkb beter aan laten sluiten bij de innovatie-agenda’s van de Topsectoren.

 

Innovatie binnen de Topsectoren

Nederland staat aan de wereldtop op het gebied van handel en industrie. Om concurrerend te zijn, investeert de overheid in negen Topsectoren waarin Nederland wereldwijd toonaangevend wil blijven:

• Agri & Food • Chemie (en Biobased) • Creatieve Industrie • Energie • High Tech Systemen & Materialen (HTSM) en ICT • Life Sciences & Health (LSH) • Logistiek & Transport • Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U) • Water & Maritiem

Ontwikkel jij samen met een kennispartner uit het mkb een innovatie die binnen één van deze negen Topsectoren valt? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een MIT R&D-Samenwerkingsproject.

 

Waar krijgt je subsidie voor bij het MIT R&D-Samenwerkingsproject?

Bij een MIT R&D-Samenwerkingsproject werken er tenminste twee mkb’ers samen aan de ontwikkeling van nieuwe producten, productieprocessen of diensten of het verbeteren daarvan. Dit kan door middel van:
• industrieel onderzoek: planmatig of kritisch onderzoek om nieuwe kennis en vaardigheden op te doen;
• experimentele ontwikkeling: dit kan prototyping, demonstraties, pilot-ontwikkeling, testen en validatie omvatten van nieuwe of verbeterde producten, productieprocessen of diensten in omgevingen die representatief zijn voor het functioneren onder reële omstandigheden.

De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten en vormt maximaal € 200.000 – € 350.000 per project, afhankelijk van de grootte van het samenwerkingsverband. De looptijd van het project is maximaal 2 jaar.

Je kunt vanaf 11 juni t/m 10 september 2020 een aanvraag voor het MIT R&D-Samenwerkingsproject indienen.

 

De meerwaarde van Innovencio

De MIT R&D Samenwerkingsproject is een zogenaamde ‘tender’. Dit betekent dat projecten gerangschikt worden op basis van criteria. Alleen de hoogst beoordeelde projecten krijgen de subsidie toegekend. Onze MIT-Experts hebben veel kennis van zaken in het beoordelen én verwoorden van projecten. Onze meerwaarde ligt in het optimaal combineren van jouw plannen en de uitgangspunten van regeling. Zo kunnen wij de accenten op de juiste plek leggen, waardoor de scoringskansen van je project groter worden. Je krijgt dan ook een gesprek met een adviseur die een goede inschatting kan maken of jouw project past. Interesse? Neem contact met ons op voor een persoonlijk subsidiegesprek!