Een WBSO ICT

aanvraag leidt tot vele vragen bij ondernemingen. In deze korte bijdrage worden de belangrijkste aspecten aangestipt om tot een succesvolle WBSO ICT aanvraag te komen.

Wat is WBSO?

WBSO staat voor Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk en wil innovatie stimuleren. WBSO is het grootste stimuleringsinstrument van Nederland op het gebied van innovatie. De regeling is er onder andere voor technisch nieuwe programmatuur die binnen uw bedrijf wordt ontwikkeld. Alle bedrijven in elke sector mogen voor hun R&D-kosten deze subsidie aanvragen.

Wat is WBSO ICT?

U (aanvrager van de WBSO) lost (programmeer)technische knelpunten op met behulp van code in een formele programmeertaal. Ook projecten waar bestaande componenten op technisch nieuwe wijze worden geïntegreerd of samenwerken kunnen worden aangemerkt als S&O-werkzaamheden.

Wat komt niet in aanmerking?

Niet alle activiteiten van programmatuurontwikkelingen zijn subsidiabel zoals:

  • het toepassen, samenstellen of implementeren van programmatuur worden aangemerkt als bouw.
  • projecten die gericht zijn op nieuwe functionaliteiten op basis van beschikbare of verkrijgbare technologie.
  • Werkzaamheden die niet direct gerelateerd zijn aan de ontwikkeling komen niet in aanmerking. Hierbij kan gedacht worden aan het vullen van een database of CMS systeem.

Checklist

  • De programmeurs zijn in loondienst bij de aanvrager.
  • De activiteiten worden uitgevoerd in EU.
  • De Linkedin profielen van programmeur(s) toont de ervaring van de programmeurs (o.a. de programmeertalen en projecten die voltooid zijn).

Waarom Innovencio betrekken?

  • Strategische inrichting WBSO In de WBSO-aanvraag dient u vooraf aan te geven wat de innovatie behelst. Op basis daarvan wordt de WBSO toegezegd. Maar, als dat plan wijzigt, bijvoorbeeld doordat het bedrijf of de werkwijze wijzigt, kan de aanvraag daarop niet meer aangepast worden. Bent u met meerdere ontwikkelingen bezig, dan is het daarom verstandig om meerdere WBSO-projecten in te dienen. Zo dekken de aanvragen uw innovaties het best en haalt u het meest uit de WBSO.
  • Aanvraag aanvullende subsidies Wij zien WBSO als een startpunt: vaak kan er naast deze basissubsidie voor uw innovatie ook een beroep gedaan worden op een andere, aanvullende subsidie. Die subsidies zijn soms minder bekend, mogelijk minder laagdrempelig en kunnen om een andere belichting van de innovatie vragen. Maar een goedgeschreven aanvraag kan ook bij die toelages voor een financiële bijdrage aan uw innovatie zorgen. Hiermee slaat u twee vliegen in een klap. De subsidies die wij vaak aanvullend op de WBSO aanvragen, zijn onder andere MIT en OPZuid.

Interesse?

Bent u voornemens om deze regeling aan te vragen? Neem dan contact op zodat wij u adequaat kunnen begeleiden.