WBSO ICT

De WBSO is het grootste stimuleringsinstrument van Nederland op het gebied van innovatie. Voor 2020 is het budget € 1.281 miljoen. Van alle WBSO aanvragen zijn 16% programmatuur(ICT) aanvragen. Bij Innovencio ligt dit percentage zelfs hoger. Wij merken op dat bij innovatieve ondernemers veel onduidelijkheid bestaat over welke programmatuuraanvragen wel of niet in aanmerking komen voor WBSO.

Wat is WBSO ICT?

WBSO staat voor Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk. Voor een WBSO programmatuur aanvraag moet er sprake zijn van innovatie, maar niet alle ICT gerelateerde innovaties voldoen. Er wordt een willekeurige scheidingslijn getrokken. Het schetsen van hoe software eruit zou moeten gaan zien en het bedenken van algoritmes, worden niet als WBSO gezien. Alleen het programmeren specifiek gericht het programmeren van technisch nieuwe software en een nieuw informatietechnologisch werkingsprincipe kan in aanmerking komen voor WBSO.

Zie meer informatie over critera en financiele voordelen van een WBSO aanvraag op onze WBSO 2020 pagina.

WBSO ICT en beoordeling

De RVO beoordeelt deze projecten op onder andere de volgende aspecten:

  • Ontwikkelen jouw programmeurs/software ontwikkelaars zelf technisch nieuwe programmatuur in een formele programmeertaal?
  • Zijn programmeer-technische problemen adequaat beschreven in de aanvraag?
  • Lossen je werknemers de technische knelpunten op?

Programmeer technische knelpunten

Een WBSO-aanvraag wordt beoordeeld op de programmeertechnische knelpunten die jouw project bevat. Hierbij kan gedacht worden aan:

  • Problemen die ontstaan door het real-time karakter van een door jouw ontwikkelde applicatie
  • Issues die ontstaat door het gebrek aan resources (CPU/memory/netwerk)
  • Moeilijkheden die ontstaan door ontoereikende kwaliteit van data in Big data verwerking

Wanneer WBSO aanvragen?

Waarom Innovencio betrekken bij je WBSO ICT aanvraag?

Een WBSO ICT aanvraag succesvol indienen lijkt niet heel ingewikkeld, maar deze aanvragen worden toch het meeste afgewezen. Subsidie experts inschakelen verhoogt uw kans. Innovencio voegt op een aantal relevante punten waarde toe:

  • Wij spreken beide talen. ICT gerelateerde WBSO aanvragen zijn vaak lastiger te begrijpen. Jij, als ontwikkelaar, hebt ongetwijfeld meer kennis over het onderwerp, dan de beoordelaar van je aanvraag. Wij weten hoe deze vertaald moeten worden naar de richtlijnen en doelstellingen van de overheid. Hierdoor zal de aanvraag zo effectief mogelijk verwoord worden.
  • Wij weten welke aanvragen wel en niet voldoen. Om te bepalen of je ICT gerelateerde innovatie in aanmerking kan komen voor WBSO is vaak lastig te bepalen. Door onze ervaringen en kennis kunnen wij inzien of uw innovatie ook voldoet.

Meer weten?

Neem contact op!