Blog Header

Actualiteiten

wbso

InnoVlog – WBSO-subsidie aanvragen, is dat makkelijk?

WBSO is al jarenlang dé regeling waarmee de Nederlandse overheid bedrijven stimuleert. Grote bedrijven, maar ook het midden- en...

Niet vergeten: de WBSO-mededeling over 2019

WBSO ontvangen in 2019? Vergeet niet een WBSO-mededeling te doen! 2019 zit er al weer ruim een maand op. Jouw ondernemersblik is...

circulair

InnoVlog – Hoe zorgen we dat plastic geen afval meer wordt?

Nederland zamelt volop plastic in. Maar kan al dat plastic wel goed verwerkt en opnieuw gebruikt worden? 'Elke plasticsoort een...

innovatie

MIT-subsidie – Twee vliegen in één klap

MIT-subsidie: dé ideale start voor jouw subsidiestrategie Heb jij een innovatief idee dat al jaren op de plank ligt? Heb je een...

DHI: voor mkb’ers met een internationale ambitie

Op 15 januari ging de subsidieregeling Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Investeringsvoorbereidingsprojecten (DHI)...

investering

Invest-NL: nieuw investeringsfonds van start

Invest-NL: financiering voor innovatie Nederland moet duurzamer en innovatiever worden en daar is geld voor nodig. Helaas lukt...

industrie

Openstelling DEI+ 2020 van start

15 januari is de vernieuwde Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+ 2020) opengesteld. Een prachtige kans voor bedrijven...

Coen Melis

InnoVlog! – Kan één mkb-bedrijf de sector innoveren?

Kan je als individuele, kleine onderneming keteninnovaties op gang brengen? En hoe kan subsidie daaraan bijdragen? Liesbeth...

De MOOI-regeling: een nieuw fonds voor bijdrage aan de klimaatdoelen

Nieuw in 2020: de MOOI-regeling De CO2-uitstoot van Nederland moet in 2030 met 49% zijn teruggebracht ten opzichte van 1990. In...