OP NOORD

Onze aanpak

Innovencio's licht op subsidie

 1. Idee
  Het begint met jouw idee! En daar zijn een plan en geld voor nodig om het te kunnen realiseren.
 2. Sparren
  Als sparringpartner stellen we de juiste vragen waardoor het idee in waarde stijgt. Waarom zou deze ambitie in aanmerking moeten komen voor subsidie? Wat is er innovatief aan? Waarop dient de nadruk te liggen? Is het idee al voldoende realistisch uitgekristalliseerd?
 3. Strategie bepalen
  Als er een duidelijk beeld is van het idee, bepalen we de strategie. Die omvat meerdere elementen:
  Subsidiestrategie: welke subsidie of combinatie van subsidies komt in aanmerking voor het idee? Naast de welbekende en algemenere toelages zoals de WBSO, bestaan er veel andere en meer gerichte subsidiemogelijkheden. Per aanvraag bekijken we welke (combinatie van) subsidies het meest kansrijk is.
  Kennis en samenwerking: om onze eigen expertise te waarborgen, specialistische kennis in te winnen of om samenwerking te zoeken, kunnen we samenwerkingspartners voorstellen.
 4. Schrijven
  Samen met jou zetten we een realistisch plan op papier dat aansluit bij de richtpunten van de subsidieverstrekker: de aanvraag zullen we toespitsen op de specifieke aandachtspunten van een subsidie, maar ook zakelijke elementen zoals een business case, structurering, planning en projectfasering worden gespecificeerd.
 5. Indienen
  Ons hele team zorgt ervoor dat elke aanvraag van begin tot eind klopt en correct wordt ingediend: op tijd, volgens alle richtlijnen, met alle benodigde documenten en op de juiste wijze.
 6. Afwachten
  De aanvraag wordt beoordeeld door de subsidieverstrekker. Soms worden er nog vragen gesteld.
 7. Juichen!
  Het besluit is genomen door de subsidieverstrekker. Hopelijk wordt het juichen, want dat betekent dat het project is goedgekeurd. Gelukkig scoren de meeste van onze voorstellen. Bij afwijzing onderzoeken we of er bezwaar ingediend moet worden tegen het besluit.
 8. Proces blijven bewaken
  Als de subsidie wordt toegekend, blijven we het proces bewaken: we zorgen dat de juiste informatie op de juiste wijze en op het juiste moment bij de subsidieverstrekker wordt aangeleverd.

Benieuwd wat klanten zeggen over onze aanpak?

Bekijk ons portfolio!