Projectbegeleiding

Het is fantastisch als je subsidieaanvraag wordt toegekend. Het beschikte bedrag daadwerkelijk ontvangen is niet altijd even eenvoudig. Het krijgen van een subsidie brengt meerdere (financieel) administratieve verplichtingen met zich mee die variëren per subsidieregeling. Wij kunnen jou hierbij ondersteunen!  Afhankelijk van de vraag kunnen we onze rol aanpassen van advies tot en met het volledig voeren van je projectadministratie.

Onze experts staan voor je klaar!

Begeleiding bij je administratieve verplichtingen is om drie redenen aantrekkelijk:

 • Je ontvangt begeleiding afgestemd op je behoefte (maatwerk);
 • Je wordt ondersteund bij de opzet, inrichting en uitvoer van een regeling specifieke projectadministratie;
 • Je administratie wordt gecontroleerd en geanalyseerd op compleetheid en voortgang.

Wat houdt onze dienstverlening in?

Wij begeleiden jou bij de (financieel) administratieve verplichtingen die vereist zijn binnen de subsidieregeling. Dit kan bijvoorbeeld gaan om:

 • herinneren aan indieningstermijnen van rapportages;
 • het correct opvoeren van projectkosten in een digitaal projectadministratie systeem;
 • het controleren op volledigheid van en adviseren over één of meerdere rapportagemomenten;
 • ondersteuning bij het nakomen van communicatie-verplichtingen;
 • communiceren met de subsidieverstrekker (m.b.t. wijzigingen binnen het project);
 • doorlichten van en adviseren over de huidige projectadministratie;
 • begeleiding voor en tijdens een controle van de subsidieverstrekker;
 • het analyseren van de financiële projectadministratie;
 • volledig ontzorgen van de projectadministratie door dit namens jou uit te voeren.

Wat betekent het financieel?

De kosten zijn variabel en afhankelijk van het niveau van begeleiding dat jij kiest. Op basis van jouw wensen wordt een offerte opgesteld. Voor een aantal regelingen geldt dat deze kosten meegenomen mogen worden in de projectkosten. Wij kunnen voor je uitzoeken of onze begeleiding in jouw project gesubsidieerd wordt.

Curiosity
Benieuwd wie je voorgingen?
Bekijk Avular in ons portfolio!
DM2Solutions (7 van 16)
Benieuwd wie je voorgingen?
Bekijk 2M Engineering in ons portfolio!

Veel voorkomende vraagstukken:

 • Je weet niet exact welke subsidie-administratieregels er zijn en hoe ze moeten worden geïnterpreteerd.
 • Jouw eigen manier van administreren voldoet niet aan de subsidieregels.
 • Je subsidiekosten worden afgekeurd.
 • Je loopt tegen administratieve, inhoudelijke en/of juridische wijzigingen aan binnen het project.
 • Je hebt behoefte aan een controle van je projectadministratie (ter voorbereiding op een audit vanuit de subsidieverstrekker) omdat je niet zeker weet of je aan de eisen voldoet.

Waarom Innovencio betrekken?

 1. Regeling specifieke kennis – Vanwege de administratieve verplichtingen is het van belang om goed inzicht te hebben in de regeling specifieke vereisten die nodig zijn voor je projectadministratie. Innovencio heeft deze kennis en ervaring in huis en kan deze met je delen of je geheel ontlasten.
 1. Ervaren compliance adviseurs – Hoewel compliance activiteiten constant aan verandering onderhevig zijn hebben onze compliance adviseurs zeer veel ervaring met een breed spectrum aan regelingen, hieronder vallen: EFRO, Horizon 2020, MIT, TSE en DEI+.
 1. Verhoogde kans op verkrijgen van subsidiebedrag – De toegekende subsidie wordt alleen verkregen als jouw projectadministratie wordt goedgekeurd door de subsidieverstrekker. Onze compliance dienstverlening heeft er tot dusver toe geleid dat veel verbeteringen in de projectadministratie van onze klanten konden worden doorgevoerd. Dit betekent dat meer projectkosten worden vastgesteld als subsidiabele kosten.

Interesse?

Neem contact op!