Netwerkparners

Samenwerking

Samenwerking

Een subsidieaanvraag schrijven we nooit alleen. Naast een nauwe samenwerking binnen het team, onderhouden we ook intensief contact met de klant. Als het nodig is schakelen we voor specifieke kennis ook deskundige partners in, zodat de slagingskans van de aanvraag wordt verhoogd. Om zelf voldoende expertise te behouden en om potentiële samenwerkingsverbanden te onderzoeken, werken we ook veel met kennisinstellingen.