18 januari 2023

In 2023 stelt de overheid maar liefst 466 miljoen euro beschikbaar voor milieuvriendelijke en energiezuinige investeringen. Ondernemers die kiezen voor duurzaam investeren door middel van een bedrijfsmiddel dat minder CO2 uitstoot of milieuvriendelijker is, kunnen hier via de MIA/Vamil of de EIA-regeling fiscaal voordeel uit halen. De bedrijfsmiddelen moeten dan wel in de Milieulijst (MIA/Vamil) of de Energielijst (EIA) van 2023 zijn opgenomen.

 

MIA/Vamil: investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen

Met Vamil kun je als ondernemer 75% van je investering afschrijven op een tijdstip dat je zelf bepaalt. De MIA levert een verlaging van de fiscale winst op: bedrijven die investeren in een milieuvriendelijk of energiezuinig bedrijfsmiddel kunnen tot 45% van de investeringskosten aftrekken van hun winst. Het belastingvoordeel van de MIA/Vamil kan daarmee oplopen tot ruim 14% van het investeringsbedrag. In 2023 staan er zo’n 300 duurzame bedrijfsmiddelen op de Milieulijst. De lijst richt zich daarmee op de sectoren duurzame landbouw, industrie, bouwen en mobiliteit. Een mooi opstapje naar duurzaam investeren.

 

EIA: investeren in energiezuinige bedrijfsmiddelen

Bedrijven die investeren in technieken die op de Energielijst staan, kunnen via de EIA 45,5 % van de investeringskosten aftrekken van hun winst. Dit verlaagt hun fiscale winst en maakt de investering voor hen dus goedkoper. In 2023 zijn er nieuwe investeringen in de Energielijst opgenomen. Denk hierbij aan elektrificatie, benutting van restwarmte en CO2-emissiereductie. Op deze manier wordt de energietransitie (overgang van fossiele brandstoffen naar duurzaam opgewekte energie) verder ondersteund.

 

Duurzaam investeren? Innovencio is er voor jou

Wil jij van de MIA/Vamil- of de EIA-regeling gebruik maken bij jouw milieuvriendelijke of energiezuinige investering? Innovencio helpt je graag bij de aanvraag. Neem contact met ons op voor een persoonlijk adviesgesprek.