18 september 2023

Wil je je energie-innovatieproject naar een hoger niveau tillen en is internationale samenwerking daarbij interessant voor jouw bedrijf? Met Clean Energy Transition Partnership (CETPartnership) kun je subsidie krijgen om je energie-innovatieproject op locatie te demonstreren met buitenlandse partners. Ook Nederlandse partners kunnen meedoen. De regeling gaat vanaf 20 september 2023 open.

Deze subsidie dekt een deel van de kosten van een internationaal samenwerkingsproject. Denk daarbij bijvoorbeeld aan: kosten voor onderzoek en ontwikkeling; kosten voor apparatuur en reis- en verblijfskosten. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om je innovatie laten zien op locatie, in samenwerking met buitenlandse (en Nederlandse) partners. Op die manier kun je je innovatieve oplossingen demonstreren aan een groter publiek en mogelijke investeerders. En dat maakt je zichtbaarheid en positie op de internationale energiemarkt groter en sterker.

Voorwaarden CETPartnership

Als je subsidie aanvraagt via de CETPartnership, moet je voldoen aan zowel internationale als nationale voorwaarden.
De internationale oproep verloopt in twee fasen: de indiening van een vooraanmelding gevolgd door een uitnodiging om een volledige aanvraag in te dienen. In fase 1 (indienen vooraanmelding) kiest een projectconsortium één Call Module voor de vooraanmelding. Als deze wordt geselecteerd, wordt het projectconsortium uitgenodigd een uitgewerkte aanvraag in te dienen en treedt fase 2 in werking. Dat is dan het indienen van de uitgewerkte aanvraag, maar alleen als de vooraanmelding daarvoor wordt uitgenodigd.
De verwachting is dat aanvragen in fase 1, indienen van de vooraanmelding, mogelijk is tussen woensdag 20 september en woensdag 22 november 2023. Fase 2 gaat van start op donderdag 25 januari 2024 en sluit woensdag 27 maart.

Nationaal deel

Voor het nationale of regionale deel van deze subsidieregeling geldt dat alle projectpartners geëvalueerd worden op basis van nationale/regionale subsidiabiliteitscriteria en -vereisten. Verschillende financieringsagentschappen vereisen de indiening van een voorstel op nationaal/ regionaal niveau.
Als Nederlandse deelnemer vraag je deze subsidie waarschijnlijk aan via de regelingen Demonstratie Energie en Klimaatinnovatie (DEI+) of Hernieuwbare Energietransitie (HER+). Je moet voldoen aan de voorwaarden van deze regelingen, alleen dan mag je meedoen aan een CETPartnership-subsidieproject.

De Oproep 2023 is gestructureerd in 12 oproepmodules. Een voorstel kan slechts voor één oproepmodule gelden.

Meer weten?

Wil je weten of jouw energie-innovatieproject in aanmerking komt voor subsidie via CETPartnership? Neem dan contact met ons op. Ook beantwoorden wij graag je vragen rondom deze regeling.