05 november 2021

Momenteel komen de wereldleiders bijeen voor de 26e ‘Conference of the Parties’, ofwel de klimaatconferentie van Glasgow. Hoewel velen nog wat sceptisch zijn over hoe concreet de afspraken die uit het overleg komen zullen zijn, is de COP26 toch van groot belang. Het is namelijk het eerste evaluatiemoment dat plaatsvindt na het historische klimaatakkoord van Parijs. Heel goed gaat het nog niet met de internationale doelstellingen. Dat we met z’n allen een tandje bij moeten zetten lijkt dan ook de onontkoombare conclusie. De eerste ‘deadline’ van 2030, wanneer de CO2 uitstoot in Europa al met ongeveer de helft moet zijn teruggebracht, komt bovendien snel dichterbij. Welke impact heeft dit alles op subsidies voor duurzaamheid?

 

Klimaat en subsidies voor duurzaamheid

De hoge internationale klimaatambities hebben zeker een impact gehad op het subsidielandschap. Inmiddels beschikken we over een mooi aantal frequent terugkerende subsidieregelingen gericht op duurzaamheid en de aanpak van de CO2-uitstoot. Deze regelingen zijn tot op de dag van vandaag nog volop in ontwikkeling. Het zou me dan ook niet verbazen als de conclusies uit Glasgow hun hier invloed op gaan hebben. Mooi moment dus om vooruit te blikken op de aanpassingen die we voorzichtig aan al zien aankomen.

 

Uitbreiden van de mogelijkheden

Op het moment dat je (in Europa) met subsidies te maken hebt, heb je automatisch te maken met Staatssteunwetgeving. En juíst op dit gebied staat er een grote verandering aan te komen. Er wordt momenteel druk vergaderd over wijzigingen aan de Algemene Groepsvrijststellingsverordening (AGVV), de wetgeving die gaat over subsidies binnen de Europese Unie. Dit stukje wetgeving is o.a. verantwoordelijk voor het mogelijk maken van allerlei duurzame investeringssteunprogramma’s zoals de VEKI, DEI+ en ook EFRO. Echter, doordat de AGVV redelijk specifiek aangeeft welke type projecten zijn toegestaan, zijn investeringsprojecten voor bijvoorbeeld de grootschalige productie van waterstof en biobrandstoffen nu niet mogelijk. Een uitbreiding van de AGVV, waarbij dit type projecten nu wél mogelijk worden, is dan ook niet ondenkbaar. Zowel waterstof als biobrandstoffen lijken namelijk van groot belang te zijn bij het halen van de klimaatdoelstellingen.

 

Shift naar thema’s met een hogere impact

Waar een onderwerp als waterstof op korte termijn mogelijk meer aandacht (en subsidieruimte) gaat krijgen, geldt voor andere thema’s dat er mogelijk minder steun beschikbaar gaat komen. Zo lijkt het erop dat de openstelling voor kleine recycling projecten (<3M€ subsidie) binnen de regeling DEI+  gaat verdwijnen. Dit jaar al hadden we te maken met een verlate openstelling op dit onderwerp en was het tot kort voor openstelling niet zeker of er budget beschikbaar kwam. Het is dan ook maar zeer de vraag of het thema komend jaar opnieuw op budget kan rekenen. Grotere projecten en projecten binnen onderwerpen als energie-efficiëntie genieten dan de voorkeur. Deze projecten kennen namelijk een grotere directere impact op de CO2-uitstoot. Niet vreemd dus als deze projecten een groter aandeel van het budget gaan krijgen.

 

Uitvoerbaarheid op korte termijn

De doelstellingen van 2030 komen rap dichterbij en Nederland lijkt erop gebrand te zijn haar tussentijdse doelstelling te kunnen halen. Nederland is immers één van de landen die in Europa lobbyt voor het uitbreiden van de doelstelling in 2030. De CO2-uitstoot in 2030 zou in plaats van met 49%, met 55% gereduceerd moeten worden. Willen de EU-landen (waaronder ook zeker Nederland) dit gaan halen, dan zijn nieuwe projecten nodig die op korte termijn kunnen worden geïmplementeerd.

Binnen onder andere de EFRO-regeling zien we dit effect al langzaam terugkomen. In toenemende mate lijken de openstellingen zicht te richten op projecten die snel kunnen worden uitgevoerd en een hoge TRL-niveau kennen. Zo verzekert de overheid zich van de impact op de korte termijn.

 

Interesse in subsidies voor duurzaamheid?

Al met al mogen we verwachten dat er veel kansen in het verschiet liggen voor subsidies op het gebied van duurzaamheid. Wil jij die kans straks met twee handen aanpakken? Neem dan nu al contact met ons op voor een persoonlijk adviesgesprek. Innovencio heeft een uitgebreide kennis van en ervaring met het aanvragen van subsidies voor duurzaamheid. Mijn collega’s en ik helpen je graag verder op weg naar een succesvolle subsidie-aanvraag.

 

Bart van Bussel