08 mei 2023

Samenwerkingsverbanden (bedrijven, kennisinstellingen, overheden, burgercoöperaties en dergelijke) bij voorkeur gevestigd in Zuid-Nederland, kunnen tot en met 26 mei een beroep doen op het EFRO programma, uitgevoerd via OPZuid. In deze periode is er in totaal een subsidiebedrag van 21,5 miljoen euro beschikbaar. De subsidie is bedoeld voor innovatieve projecten die bijdragen aan één of meer van de maatschappelijke transities uit de RIS3.

EFRO programma

Europa wil slimmer en groener worden. Hiervoor is geld beschikbaar via het EFRO-programma. Dit programma draagt bij aan het benutten en versterken van de regionale kracht op economie, ondernemerschap en innovatie. Het doel? Maatschappelijke én economische impact door middel van innovatie. Binnen de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland, samenwerkend als regio Zuid-Nederland, wordt dit uitgevoerd via OPZuid.

Maatschappelijke transities

Zuid-Nederland richt zich op vijf grote maatschappelijke transities die niet alleen in de regio, maar ook mondiaal spelen:

• energie;
• klimaat;
• grondstoffen;
• landbouw & voeding;
• gezondheid.

Deze transities sluiten aan op de Green Deal en het Europese en nationale innovatiebeleid. Maar er is meer dan alleen het bieden van innovatieve oplossingen. Door middel van subsidie stelt OPZuid marktpartijen ook in staat om (internationale) marktkansen te benutten. Regio Zuid heeft veel te bieden. OPZuid stimuleert samenwerking binnen de regio maar ook over regiogrenzen heen. Zo kan de (technologische) kracht van de regio optimaal benut worden.

Subsidiebedragen EFRO programma

Tijdens de eerste openstelling voor het aanvragen van deze subsidie, die loopt tot en met 26 mei 17.00 uur, is er 21,5 miljoen euro beschikbaar, verdeeld over de vijf transities.

In het najaar van 2023, vanaf 2 oktober, wordt het EFRO programma nog een keer opengesteld. Dan is het subsidiebedrag 29 miljoen euro.

De openstelling betreft een tenderprocedure, kwaliteit is dus van doorslaggevend belang.

OPZuid… iets voor jou?

In principe staat OPZuid open voor alle soorten organisaties. Wel moet het project ten goede komen aan het mkb, of moet er tenminste één mkb’er aan het project meewerken. Er is een maximaal subsidiebedrag van 1 miljoen euro per project beschikbaar.

Werk jij aan een project op het gebied van één van de vijf transities? Komt het project ten goede aan regio Zuid? Neem dan nu al contact met ons op voor een persoonlijk adviesgesprek.