07 februari 2022

Het is zover: binnenkort maken de eerste regio’s hun plannen voor de komende EFRO-rondes bekend. Wat kunnen we de komende jaren van de nieuwe programma’s verwachten?

 

EFRO 2021-2027 – een korte toelichting

EFRO is het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Via dit fonds krijgen landen subsidie van de EU om de regionale economie te stimuleren. Het doel is daarbij het versterken van de concurrentiepositie van de betreffende regio. Het geld is vooral bedoeld voor het midden- en kleinbedrijf (mkb).

Binnen Nederland ligt de uitvoering van dit fonds bij de diverse regio’s zelf, middels de Operationele Programma’s (OP’s). De vier programma’s zijn: OP Noord, OP Oost, OPZuid en Kansen voor West.  Na de succesvolle vorige ronde van 2014-2020 is het programma opnieuw ontwikkeld. De nieuwe periode loopt van 2021 tot en met 2027. De eerste subsidierondes van deze periode gaan naar alle verwachting in het tweede kwartaal van 2022 van start.

 

Eerste informatie openstellingen EFRO 2021-2027

De meeste regio’s geven aan dat zij in april met een definitief programma van openstellingen komen. Wat is er nu al bekend? We zetten het per regio voor je op een rijtje.

Kansen voor West III

De vier randstadprovincies en de vier grootste steden hebben samen aan een nieuw investeringsprogramma gewerkt: Kansen voor West III. Een eerste ronde zal waarschijnlijk op 1 juni openen. In de periode van 2022 tot en met 2029 beschikt Kansen voor West, na de verwachte goedkeuring van het programma, over een budget van 237 miljoen euro. Het programma richt zich in eerst instantie op 3 prioriteiten, namelijk 1) innovatie in het MKB, 2) koolstofarme economie en 3) stedelijke ontwikkeling.

Binnen deze prioriteiten wordt op de thema’s innovatie, energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, energiesystemen, circulaire economie en duurzame stedelijke ontwikkeling ingezet. De blik van Kansen voor West is tevens gericht op digitalisering, wat een hoofdrol speelt in alle thema’s en transities. De ontwikkeling van innovaties in het MKB staat centraal. Naar verwachting zijn diverse type consortia mogelijk, waarin wordt gestimuleerd om samen te werken met onder andere kennisinstellingen, om zo de beschikbare kennis via het MKB te formaliseren in markt. Meer informatie volgt later dit voorjaar.

OP Oost

Voor de periode 2021-2027 stelt de EU € 82 miljoen beschikbaar en het Rijk en provincies ongeveer € 37 miljoen. Oost-Nederland wil de lijn van OP Oost 2014-2020 (geactualiseerd) voortzetten. Dit betekent dat zij investeren in innovatie en dat de belangrijkste doelgroep het midden- en kleinbedrijf (mkb) is. De focus zal liggen op onderzoek en R&D in het MKB (TRL 4-6), om zo innovatie in de regio te versterken. Men verwacht dat het openstellen van dit programma 2e kwartaal 2022 start.

OP Noord

Het specifieke doel van het komende EFRO-programma is het vergroten van het vermogen van het MKB om te innoveren. OP Noord wil niet alleen individuele innovatietrajecten stimuleren, maar ook de groep van innovatieve bedrijven in Noord-Nederland vergroten. Daarnaast zet men in op investeringen in innovatief ondernemerschap, human capital, digitalisering en interregionale samenwerking. Samenwerking is sowieso een belangrijk thema binnen het nieuwe programma van OP Noord. Men hoopt in mei 2022 een eerste openstelling te hebben.

OPZuid

In zuid zal de focus liggen op 5 transities: Energie, grondstoffen, klimaat, landbouw en voeding, en gezondheid. Overkoepelend van de transities spelen de thema’s arbeidsmarkt en digitalisering een grote rol. Projecten moeten duidelijk laten zien dat ze de arbeidsmarkt versterken, met name in het MKB. Daarnaast is toenemende digitalisering de belangrijkste enabler en versneller van alle transities.

De eerste openstelling is verwacht half april 2022.

Ook in zuid wordt gezocht naar grotere samenwerkingsprojecten, met een flinke omvang, oplopend tot een miljoen euro subsidie.

 

Interesse in EFRO-subsidie?

Sluit jouw innovatieve plan aan bij de doelstellingen van jouw regio? Heb je interesse in subsidie via het EFRO-programma? Neem nu vast contact met ons op voor een persoonlijk adviesgesprek.

Innovencio heeft ruim ervaring met het succesvol aanvragen van EFRO-subsidies. En onze dienstverlening stopt niet bij de het indienen: wanneer jouw subsidie verleend wordt, helpt ons compliance team je verder met het voldoen aan alle regels en rapportages van de subsidieverstrekker. We staan ook voor jou klaar!