19 juni 2024

Landbouw en natuurbeheer: het lijken soms tegengestelde partijen. Maar juist als landbouwer sta je middenin de natuur en heb je belang bij een leefbaar platteland. Wil jij als landbouwer in een samenwerkingsverband werken aan innovatie voor een duurzame en toekomstbestendige landbouw? En draagt jouw project bij aan het sterker maken van de natuur en creëren van een leefbaar platteland? Dan kun je mogelijk subsidie krijgen via de EIP (Europees Innovatie Partnerschap). Deze regeling is bedoeld voor innovatieve samenwerkingsprojecten in de provincies Flevoland, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht, Zeeland of Zuid-Holland.

 

Thema’s EIP

Jullie innovatie moet zich op één van de volgende thema’s richten:

 

Budget en openstelling EIP

Per provincie zijn er budgetten beschikbaar van tussen de 2,5 en 6,7 miljoen euro. De operationele kosten binnen jouw project zijn 100% subsidiabel. Voor investeringen is dat 40%. Binnen het samenwerkingsverband moet minimaal één landbouwer meewerken. Diverse provincies hebben nog aanvullende voorwaarden op het gebied van bijvoorbeeld de grootte van het consortium of de deelname van een expert/kennispartner.

Wanneer je subsidie toegekend krijgt, dan is het de bedoeling dat je je ervaring en kennis via het netwerk EIP deelt met andere partijen.

Een aanvraag doen voor subsidie binnen EIP is op dit moment mogelijk. De regeling sluit 30 september 2024. Meer informatie over deze regeling vind je hier.