28 januari 2022

Houdt jouw bedrijf zich bezig met innovatie op het gebied van AI (Artificiële intelligentie)? Naar alle waarschijnlijkheid komt er nog dit voorjaar een extra subsidieronde MIT R&D voor AI-projecten. Het thema ‘AI’ sluit aan op de reeds bestaande sleuteltechnologie ‘Digital Technologies’. De overheid wil mkb’ers hiermee graag ondersteunen bij de ontwikkeling en toepassing van AI. De betekenis van AI komt in dit geval overeen met de definitie van de Europese Commissie: “AI verwijst naar systemen die intelligent gedrag vertonen door hun omgeving te analyseren en – met een zekere mate van zelfstandigheid – actie te ondernemen om specifieke doelen te bereiken”.

 

Wat is er bekend over de MIT R&D voor AI-projecten?

De regeling is nog in voorbereiding, daarom zijn niet alle feiten al gepubliceerd. Op dit moment is bekend dat de regeling zich richt op projecten die bijdragen aan de generieke ontwikkeling van AI door:

 

Openstelling en subsidiepercentages

De verwachte openstelling is eind februari tot en met eind maart. In 2021 gold voor een MIT R&D een subsidiepercentage van 35% bij een maximaal subsidiebedrag van €200.000 (klein project) of €350.000 (groot project). Voor deze extra openstelling is dit echter nog niet vastgesteld. De subsidieregeling is nog in voorbereiding en de informatie kan nog onderhevig zijn aan wijzigingen. Er kunnen daarom geen rechten ontleend worden aan dit bericht.

 

Interesse in deze MIT R&D-subsidie voor AI?

Werk jij aan innovatieve AI-projecten en wil je deze kans niet laten liggen? Neem dan nu al contact met ons op. Wij houden de informatie rondom deze nieuwe subsidieronde in de gaten. We kunnen nu al met jou kijken naar mogelijkheden voor deze of eventuele andere subsidies voor jouw bedrijf. Dan staan we startklaar wanneer de regeling definitief gepubliceerd wordt. Neem contact met ons op voor een persoonlijk adviesgesprek.