17 juni 2024

Voor de overgang naar een klimaatneutrale economie is productie, opslag en gebruik van hernieuwbare (duurzame) energiebronnen nodig. Dit gebeurt via zonnepanelen, batterijen voor opslag en elektrolyse-installaties voor de productie van waterstof. De onderdelen hiervoor halen we tot nu toe vaak nog uit het buitenland. Dat is niet efficiënt en maakt onze economische positie afhankelijk. Om investeringen in deze maakindustrie te stimuleren, komt de overheid binnenkort met een nieuwe regeling: IMKE (Investeringssubsidie Maakindustrie Klimaat Neutrale Economie).

 

Investeringen in de maakindustrie

Eén van de redenen voor de import van onderdelen is het grote investeringsrisico op dit moment. Ook andere landen richten zich op de ontwikkeling en productie van producten die hernieuwbare opwek, conversie of opslag mogelijk maken. Daarom is investering juist nu van belang.

De Investeringssubsidie maakindustrie klimaatneutrale economie (IMKE) heeft als doel bedrijven te ondersteunen bij investeringen die nodig zijn voor de productie van (essentiële onderdelen van) elektrolysers, batterijen en zonnepanelen. Zo kan Nederland het aandeel hernieuwbare energie in de totale energiemix vergroten, zonder de risico’s van vertraging door de wereldwijde vraag naar onderdelen.

 

Binnenkort meer nieuws over IMKE

De regeling IMKE zal zich richten op het stimuleren van projecten in de pilot- of demonstratiefase. Juist in deze fase kan de afstand naar de markt een te groot risico zijn. Deze subsidie helpt om dat gat te overbruggen.

Binnenkort verwachten we meer informatie vanuit RVO over voorwaarden en het budget van deze openstelling. Wil je als eerste op de hoogte zijn zodra er meer bekend is? Stuur ons een berichtje, dan informeren we jou zodra wij meer weten.