17 januari 2020

Kan je als individuele, kleine onderneming keteninnovaties op gang brengen? En hoe kan subsidie daaraan bijdragen? Liesbeth Kraaijveld van Innovencio is in gesprek met Koen Melis van Melis Gieterijen over de proeftuin ‘Castlab’. Voor deze proeftuin vroeg Innovencio succesvol een OPZuid 1B1 subsidie aan.