13 mei 2024

Een klimaatneutraal Europa: dat is niet voor iedere regio even vanzelfsprekend. Daarom opende vorig jaar de JTF (Just Transition Fund). Deze regeling richt zich op ondersteuning van regio’s waarin de transitie uitdagingen oplevert. JTF financiert innovatie van de regionale economie en vermindert de negatieve gevolgen voor de werkgelegenheid als gevolg van de transitie. In Nederland is er tot en met 2027 een totaal budget van € 623 miljoen te verdelen over 6 verschillende regio’s die sterk afhankelijk zijn van de fossiele industrie.

 

Openstellingen JTF zomer 2024 in regio Noord

Ook in 2024 zijn er weer diverse openstellingen voor de JTF. In het noorden van Nederland richt JTF zich op de regio Groningen/Emmen. In plaats van een gecombineerde openstelling op alle sporen, zijn er meerdere openstellingen op verschillende deelgebieden.

De regeling Strategisch Groen sluit 31 oktober maar heeft een verplicht pre-advies dat 31 mei aangevraagd moet zijn. Deze regeling richt zich op grote investeringsprojecten die circulaire of fossielvrije waardeketens stimuleren met hoge technische gereedheid en/of scholing/training van personeel. Het gaat om grote projecten van minimaal € 7,5 tot maximaal € 15 miljoen subsidie.

Tot en met 15 juli kun je Subsidie arbeidsmarkttransitie 2.0 aanvragen. Het gaat daarbij om projecten om de beroepsbevolking klaar te stomen voor de transformatie van bedrijvigheid, middels digitale, sociale of technische vaardigheden. Je kunt maximaal € 5 miljoen subsidie krijgen.

Ook tot en met 15 juli geopend is Subsidie opleidingsinfrastructuur en campusactiviteiten. Deze openstelling is voor projecten die bijdragen aan de ontwikkeling en totstandkoming van (niet)-fysieke opleidingsinfrastructuur. Met deze subsidie kan kennis worden omgezet in onderwijsprogramma’s die zowel nu als in de toekomst flexibel kunnen worden ingezet. Je kunt maximaal € 10 miljoen subsidie aanvragen.

 

Openstelling JTF najaar 2024 in regio Noord

Op 31 oktober sluit de Subsidie randvoorwaardelijke infrastructuur. Deze regeling richt zich op investeringsprojecten die willen bijdragen aan een vestigingsklimaat voor groene energie. Met jouw project investeer je in systemen en collectieve infrastructuur voor betaalbare schone energie, met inbegrip van technologieën voor energieopslag, en ter vermindering van broeikasgasemissies. Per project kun je maximaal € 10 miljoen subsidie aanvragen.

Tot en met 31 december is de Subsidie mkb personeel en scholing geopend voor bedrijven die willen investeren in hun personeelsmanagement. Je kunt de subsidie gebruiken voor het laten opstellen van een strategisch personeelsadvies- en/of beleid, je personeel bij te scholen op nieuwe vaardigheden en competenties óf door een personeelsmedewerker in dienst te nemen. Met deze subsidie kun je tot 50% van de kosten hiervoor vergoed krijgen.

Het is tot en met 31 december mogelijk om Subsidie mkb digitalisering en robotisering aan te vragen. Deze regeling richt zich op ondernemers in de proces- en maakindustrie die hun productieprocessen (verder) willen digitaliseren en robotiseren. Zo kunnen zij hun bedrijf helpen om nóg schoner en efficiënter te produceren. Ook kan dit leiden tot het verbeteren van de arbeidsomstandigheden zoals schoner en minder zwaar werk én tot een efficiëntere inzet van personeel. Met deze subsidie kun je 50% van de kosten vergoed krijgen voor het laten opstellen van een digitaliseringsadvies en/of voor de investering in hard- en software. Het maximale subsidiebedrag is daarbij € 80.000,-

De regeling Valorisatie middelgroot is open tot 31 januari 2025. Deze regeling is speciaal voor ontwikkelprojecten voor innovatieve producten, processen en diensten. Je kunt maximaal 800.000 subsidie per project aanvragen (waarvan maximaal € 500.000 per projectpartner). Deze openstelling is primair gericht op mkb, maar andere partijen mogen wel meedoen.

Als laatste is er een speciale openstelling voor Investering en opleidingssteun die tot 1 september 2025 openstaat. Hierbij gaat het om investeringsprojecten t.b.v. fossielvrije industrie inclusief de scholing van personeel (ook voor nieuwe vestigingen). Je kunt maximaal € 7,5 miljoen subsidie per project aanvragen.

 

Meer weten? Neem contact met ons op!

Draagt jouw project bij aan één van de speerpunten binnen deze regio? Neem dan contact met ons op voor een persoonlijk adviesgesprek. Wij kijken graag met je mee naar de mogelijkheden. Ook als een JTF wellicht niet passend is, kunnen wij met je verder kijken naar andere subsidiemogelijkheden.