13 mei 2024

Een klimaatneutraal Europa: dat is niet voor iedere regio even vanzelfsprekend. Daarom opende vorig jaar de JTF (Just Transition Fund). Deze regeling richt zich op ondersteuning van regio’s waarin de transitie uitdagingen oplevert. JTF financiert innovatie van de regionale economie en vermindert de negatieve gevolgen voor de werkgelegenheid als gevolg van de transitie. In Nederland is er tot en met 2027 een totaal budget van € 623 miljoen te verdelen over 6 verschillende regio’s die sterk afhankelijk zijn van de fossiele industrie.

 

Openstellingen JTF 2024 in regio IJmond en Rijnmond

Ook in 2024 zijn er weer diverse openstellingen voor de JTF. In het westen van Nederland is er subsidie beschikbaar voor de regio’s IJmond en (Groot-)Rijnmond. In beide regio’s richt de JTF zich op drie verschillende sporen:

  1. innovatie
  2. investeringen in technologie, systemen en infrastructuur
  3. arbeidsmarkt

 

Regio Groot-Rijnmond

Half april opende een first come, first served procedure voor spoor 1 en 2. Deze openstelling richt zich specifiek op projecten die bijdragen aan het vervangen van fossiele grondstoffen en brandstoffen binnen bestaande industriële ketens door groene elektriciteit en waterstof. Randvoorwaarde daarbij is dat de aanvrager met het project rekening moet houden met de beschikbare netcapaciteit.
De subsidie bedraagt per aanvraag minimaal €200.000 en maximaal €1,5 miljoen. Het JTF financiert maximaal 50% van de subsidiabele kosten. Er is een budget van € 7,15 miljoen beschikbaar.

Ook binnen spoor 3 is aanvragen mogelijk. Richt jij je op Een wendbare, weerbare beroepsbevolking in duurzaam toekomstbestendig HIC? Dan is dit mogelijk iets voor jou. De bijdrage uit het JTF bedraagt per aanvraag minimaal €200.000 en maximaal €2 miljoen. Het JTF financiert maximaal 50% van de subsidiabele kosten. Er is een budget van € 7,5 miljoen beschikbaar.

 

Regio IJmond

Binnen de regio IJmond is momenteel een budget van € 5,5 miljoen beschikbaar voor investeringsaanvragen binnen spoor 1&2 of voor aanvragen gericht op de arbeidsmarkt (spoor 3). Aanvragers moeten met de investeringen in hun project bijdragen aan de ontwikkeling van één of meer nieuwe waardeketens of economische ecosystemen binnen de drie transities die zijn opgenomen in het regionale transitieplan voor IJmond:

De minimale subsidie bedraagt € 500.000, de maximale subsidie is € 4 miljoen. De maximale subsidie bedraagt daarbij 50% voor scholingsactiviteiten. Voor investeringen bedraagt de subsidie maximaal 10% voor het grootbedrijf, 20% voor het middenbedrijf en 30% voor het kleinbedrijf.

 

Meer weten? Neem contact met ons op!

Draagt jouw project bij aan één van de speerpunten binnen deze regio? Neem dan contact met ons op voor een persoonlijk adviesgesprek. Wij kijken graag met je mee naar de mogelijkheden. Ook als een JTF wellicht niet passend is, kunnen wij met je verder kijken naar andere subsidiemogelijkheden.