08 mei 2024

Een klimaatneutraal Europa: dat is niet voor iedere regio even vanzelfsprekend. Daarom opende vorig jaar de JTF (Just Transition Fund). Deze regeling richt zich op ondersteuning van regio’s waarin de transitie uitdagingen oplevert. JTF financiert innovatie van de regionale economie en vermindert de negatieve gevolgen voor de werkgelegenheid als gevolg van de transitie. In Nederland is er tot en met 2027 een totaal budget van € 623 miljoen te verdelen over 6 verschillende regio’s die sterk afhankelijk zijn van de fossiele industrie.

 

Openstellingen in 2024 in regio Zuid

Ook in 2024 zijn er weer diverse openstellingen voor de JTF. In het zuiden van Nederland richt JTF zich op de volgende regio’s:

In elk van deze regio’s richt de JTF zich op drie verschillende sporen.

  1. innovatie
  2. investeringen in technologie, systemen en infrastructuur
  3. arbeidsmarkt

 

JTF Zeeuws-Vlaanderen/Vlissingen-Oost

Vanaf 17 juni as. is er een nieuwe openstelling in Zeeuws-Vlaanderen/Vlissingen-Oost. Op dit moment is daarover bekend dat het om een gecombineerde openstelling gaat van alle sporen. De regio zet volop in op diversificatie en verduurzaming van de economie, om zo toekomstbestendige banen te creëren. Deze inzet richt zich op het bouwen van een waterstofeconomie, afvang, opslag, hergebruik van CO2 als verdienmodel, duurzame elektriciteit ten behoeve van elektrificatie, warmte-uitwisseling en biobased/circulaire chemie.

 

JTF West-Noord-Brabant

Voor West-Noord-Brabant loopt op dit moment een gecombineerde openstelling van alle drie de sporen. Het gaat daarbij om een first come, first served procedure. Deze regio zet zich in op transformatie van fossiele chemie naar groene chemie, met duurzame energiedragers en circulaire en (agro)biobased grondstoffen. Het is de bedoeling dat de groene chemie daarin een bron van nieuwe, toekomstbestendige werkgelegenheid is, die het verlies van fossiele banen in de chemie kan compenseren.

Daarnaast richt men zich op diversificatie: de transitie naar een groene chemie vraagt om andere (groene) energievoorziening, andere procestechnologie, andere grondstoffen (biobased en circulair), ander onderhoud, veranderingen in productieketens en andere logistiek. Door nauwe samenwerking met andere sectoren buiten de chemie, ontstaat ook daar nieuwe werkgelegenheid als gevolg van de transitie. Je kunt daarbij denken aan de energiesector, HTSM, ICT/data, de agrisector, de logistiek, de afvalsector, installatie en maintenance en de procesindustrie.

 

JTF Zuid-Limburg

In Zuid-Limburg loopt op dit moment een gecombineerde openstelling van alle drie de sporen. Ook daarbij gaat het om een first come, first served procedure. Zuid-Limburg zet het JTF in om nieuwe, duurzame banen te creëren, waarbij het Chemelot-cluster als basis dient voor toekomstbestendige, duurzame werkgelegenheid in de groene chemie en in aanpalende sectoren (diversificatie). Daarbij ligt de focus op circulair materiaalgebruik (mechanische en chemische recycling, restafval als grondstof), biogrondstoffen en een duurzame energievoorziening (elektrificatie, waterstof). Om binnen deze thema’s tot nieuwe banen te komen, ondersteunt het JTF de ontwikkeling en toepassing van kennis en innovatie én investeringen in benodigde technologieën, systemen, infrastructuur. Ook ondersteunt het JTF arbeidsmarktinzet gericht op een veerkrachtige en weerbare beroepsbevolking in het licht van de transitie.

 

Meer weten? Neem contact met ons op!

Draagt jouw project bij aan één van de speerpunten binnen één van deze regio’s? Neem dan contact met ons op voor een persoonlijk adviesgesprek. Wij kijken graag met je mee naar de mogelijkheden. Ook als een JTF wellicht niet passend is, kunnen wij met je verder kijken naar andere subsidiemogelijkheden.