08 januari 2021

Kabinet zet met Milieulijst 2021 opnieuw in op circulariteit en duurzaam bouwen

Het kabinet trekt ook in 2021 extra geld uit voor ondernemers die willen investeren in milieu- en klimaatvriendelijke technieken. Via de fiscale regelingen Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen (Vamil) stelt het kabinet hiervoor € 139 miljoen beschikbaar. Dit blijkt uit de Milieulijst 2021 die eind december werd gepubliceerd in de Staatscourant. De lijst laat een aantal interessante ontwikkelingen zien.

Circulaire ondernemen op de Milieulijst 2021

Vorig jaar was het nieuw op de lijst: circulair ondernemen. Die trend zet zich dit jaar voort. Zo zijn productieapparatuur voor recyclebare kunststof verpakkingen en voorzieningen voor het opnieuw gebruiken van verpakkingen nieuw op de lijst. Daarnaast kunnen ondernemers die investeren in het chemisch of mechanisch recyclen van afgedankte kleding een beroep doen op de regelingen.

Mogelijkheden in de bouwsector

Het kabinet wil de elektrificatie van de bouwsector verder stimuleren. Daarom zijn onder andere elektrische kranen, elektrische hijswerktuigen en andere elektrische machines die gebruikt worden in de bouwsector nieuw op de lijst. Op deze manier dragen de regelingen bij aan de verduurzaming van deze branche en verdere aanpak van de stikstofemissies bij bouwprojecten.

Ook nieuw is de mogelijkheid voor ondernemers om bij de bouw van een duurzaam industriegebouw te kiezen tussen combinaties van een vegetatiedak, gevelbegroeiing, witte dakbedekking en voorzieningen voor duurzame energieopwekking. Voor relatief kleine gebouwen is een ruimer bedrag beschikbaar.

Duurzame landbouw

Landbouwers die werken aan de vermindering van stikstofemissie kunnen opnieuw rekenen op voordeel via MIA/Vamil. Dit mocht echter niet ten koste gaan van de CO2-emissie. Daarom moeten zij de energiebehoefte van hun luchtwassers compenseren met energiebesparende maatregelen. Daarnaast stelt de Milieulijst 2021 strengere eisen aan de minimale leefruimte van dieren.

Investeren via MIA/Vamil?

Heb jij interesse in milieubewust investeren en wil je gebruik maken van fiscaal voordeel via de MIA- of de Vamil-regeling? Wij kijken graag met je mee wat de mogelijkheden zijn. Neem contact met ons op voor een persoonlijk subsidiegesprek.