23 december 2020

Ook in 2021 kunnen bedrijven die investeren in energiezuinige technieken aanspraak maken op de EIA-regeling. Deze Energie-investeringsaftrek geldt alleen wanneer je gebruik maakt van een techniek die op de jaarlijkse Energielijst staat. Afgelopen week publiceerde RVO de nieuwe Energielijst voor 2021. We brengen je graag op de hoogte van het budget en de eventuele wijzigingen.

 

Wat is EIA?

De Energie-investeringsaftrek is een regeling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Financiën. Door middel van de EIA willen zij een impuls geven aan energiebesparing en duurzame economische groei. Op die manier levert de EIA een bijdrage aan de doelstelling uit het Klimaatakkoord.
Wanneer je als bedrijf investeert in een energiezuinige techniek die op de Energielijst staat, dan kun je 45% van de aanschafkosten aftrekken van je fiscale winst. In principe kunnen alle inkomsten- of vennootschapsbelastingplichtige ondernemers van de regeling gebruikmaken. Dit geldt ook voor overheidsondernemingen, stichtingen of verenigingen die vennootschapsbelastingplichtig zijn.

 

EIA in 2021

Voor 2021 is een budget beschikbaar van € 149 miljoen. Ten opzichte van 2020 zijn er een paar wijzigingen:

  1. Er is sprake van een uitbreiding voor CO2-besparing bij ketenprocessen in de industrie. Dit betekent dat je, als je over de gehele keten CO2 bespaart, hiermee in aanmerking kunt komen voor EIA-voordeel, zonder dat je in een specifieke maatregel van de Energielijst investeert.
  2. De voorwaarden voor een groot aantal koelinstallaties zijn aangepast.
  3. In 2021 is alleen nog EIA-voordeel te verkrijgen bij LED-verlichting die een langere levensduur heeft.
  4. Wanneer je energiebesparing meldt via de algemene code, dan toetst men dit voortaan op terugverdientijd in plaats van op de minimale besparing per euro.

Op RVO.nl is de volledige lijst met alle aanpassingen te vinden.

 

Interesse in de Energie-investeringsaftrek 2021?

Wil jij in 2021 gebruikmaken van de Energie-inversteringsaftrek? Of ben je op zoek naar een andere financiële regeling of subsidie voor jouw bedrijf? Neem contact met ons op voor een persoonlijk subsidiegesprek. We helpen je graag verder!