30 oktober 2023

Een economie waarin plastic afval niet bestaat, hoe mooi zou dat zijn? Ondernemers die plastic produceren, verwerken, gebruiken of onderzoeken hoe ketens hun plastic reststromen opnieuw kunnen inzetten, kunnen een bijdrage leveren aan de overstap naar een plasticvrije economie. Ga je samen met partners aan de slag om plastic te recyclen dan kun je tot en met donderdag 11 januari 2024 subsidie aanvragen via de regeling Circular Plastics NL (CPNL). Het totale budget voor deze subsidieregeling bedraagt 47,2 miljoen euro.

CPNL onderzoeksproject of showcase

Subsidie aanvragen via de CPNL regeling is mogelijk als je als ondernemer samen met ketenpartners aan een onderzoeksproject of showcase werkt waarin knelpunten om plastic te recyclen worden opgelost. Waardevolle reststromen gebruik je opnieuw en met de juiste samenwerkingen sluit je de keten.

Het doel van een CPNL-onderzoeksproject is om recycling efficiënter te maken en de kwaliteit van recyclaat te verbeteren. Je onderzoekt of ontwikkelt processen, methodieken of technieken voor:

Een CPNL-showcase is een project waarin een knelpunt in de waardeketen van één soort plasticmateriaal opgelost wordt. Dit project wordt ingezet als blauwdruk voor een andere keten van hetzelfde materiaal. De showcase gaat bijvoorbeeld over:

Voorwaarden subsidieregeling

De CPNL subsidie is voor ondernemers als: afvalinzamelaars; afvalverwerkers/ AVI’s; recyclers; compounders; polymeerproducenten; converters; engineers; merkeigenaars; eindproducenten; ketenregisseurs en kennis- of onderzoeksinstituten.

Een onderzoeksproject richt zich op een van de onderstaande onderwerpen om voor subsidie in aanmerking te komen:

Een showcase richt zich op:

Per onderwerp krijgt alleen het best beoordeelde project subsidie.

De looptijd van onderzoeksprojecten is maximaal vier jaar. Een showcase moet binnen vijf jaar zijn afgerond.

CPNL financieel

Er is 4,7 miljoen euro aan subsidie vrijgemaakt voor onderzoeksprojecten. Voor showcases is er 42,5 miljoen euro. De subsidie vergoedt 25 tot 100 procent van de subsidiabele kosten. Hoeveel subsidie je als ondernemer ontvangt, is afhankelijk van het soort activiteiten dat je uitvoert in je project en van het soort organisatie. In de CPNL-handleiding is onder andere te zien op hoeveel subsidie een project kan rekenen. Aanvragen worden beoordeeld op kwaliteit: een tenderprocedure.

Meer informatie

Wil je weten of jouw bijdrage aan een plasticvrije economie in aanmerking komt voor CPNL subsidie via? Neem dan contact met ons op. Ook beantwoorden wij graag je vragen rondom deze regeling.