11 mei 2022

Europa wil  slimmer en groener worden. Hier is geld voor beschikbaar via het EFRO-programma. Dit programma draagt  bij aan het benutten en versterken van de regionale kracht op economie, ondernemerschap en innovatie. Het doel? Maatschappelijke én economische impact door middel van innovatie. Binnen de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland, samenwerkend als regio Zuid-Nederland, wordt dit uitgevoerd  via OPZuid.

 

Maatschappelijke transities

Zuid-Nederland richt zich op vijf grote maatschappelijke transities die niet alleen in de regio, maar ook mondiaal spelen:

Deze transities sluiten aan op de Green Deal en het Europese en nationale innovatiebeleid. Maar er is meer dan alleen het bieden van innovatieve oplossingen. Door middel van subsidie stelt OPZuid marktpartijen ook in staat om (internationale) marktkansen te benutten. Regio Zuid heeft veel te bieden. OPZuid stimuleert samenwerking binnen de regio maar ook over regiogrenzen heen. Zo kan de (technologische) kracht van de regio optimaal benut worden.

 

OPZuid… iets voor jou?

In principe staat OPZuid open voor alle soorten organisaties. Wel moet het project ten goede komen aan het mkb, of moet er tenminste één mkb’er aan het project meewerken. Er is een maximaal subsidiebedrag van maar liefst 1 miljoen euro per project beschikbaar.

Werk jij aan een project op het gebied van één van de vijf transities? Komt het project ten goede aan regio Zuid? Neem dan nu al contact met ons op voor een persoonlijk adviesgesprek.

Let op: deze openstelling betreft een tenderprocedure. Kwaliteit is dus van doorslaggevend belang! De experts van Innovencio hebben ruim ervaring met OPZuid-aanvragen. Wij zijn er voor jou tijdens het schrijven en indienen van de aanvraag. Maar ook de compliance van jouw project is bij ons in goede handen. Wij staan voor je klaar!