10 maart 2021

Gelderland wil werk maken van de energietransitie, klimaatadaptatie en stikstofproblematiek. Met de komst van het Perspectieffonds Gelderland is dat doel een stuk dichterbij. Dankzij dit fonds kunnen bedrijven, beleggers en andere overheden samen grote maatschappelijke projecten van de grond krijgen die de markt niet alleen kan realiseren. In het fonds komt € 200 miljoen beschikbaar. Voor projecten die mogelijk niet rendabel zijn zet de provincie bovendien € 10 miljoen subsidie apart. Het perspectieffonds is al goedgekeurd door de Gelderse staten. Men hoopt nog dit jaar de eerste investeringen te kunnen gaan doen.

 

Thema’s Gelderse omgevingsvisie

Ontwikkelmaatschappij Oost NL zal het fonds beheren. Zij beoordelen projecten deskundig en onafhankelijk van de politiek en maken langjarige afspraken. Oost NL zet het fonds in voor de 7 thema’s van de Gelderse omgevingsvisie: energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie, biodiversiteit, bereikbaarheid, economisch vestigingsklimaat en woon- en leefklimaat.

 

Financiële mogelijkheden Perspectieffonds Gelderland

De provincie financiert maximaal 50% van een project. Hooguit 20% daarvan kan subsidie zijn. Tijdens een economische crisis, zoals de huidige coronacrisis mag 40% van de provinciale bijdrage uit subsidie bestaan.

Heb jij een project dat past binnen één van de thema’s van de Gelderse omgevingsvisie? Wil je aanspraak maken op het Perspectieffonds Gelderland? Neem contact met ons op voor een persoonlijk adviesgesprek. We kijken graag samen met jou naar de beste optie.