21 september 2021

Waar gaan de miljarden euro’s voor het klimaat naar toe?

Vanmiddag, op Prinsjesdag 21 september 2021, presenteerde het demissionair kabinet de Rijksbegroting voor 2022: de miljoenennota. Ondanks het feit dat een demissionair kabinet zich terughoudend opstelt, zijn er een aantal onderwerpen die niet kunnen wachten. Er wordt veel geld gereserveerd om deze aan te pakken. Voor de problemen als gevolg van de klimaatverandering is dat € 6,8 miljard aan extra middelen. Het grootste deel hiervan gaat naar maatregelen om de CO2-uitstoot te verminderen. Wat hierbij opvalt, is dat de bijdragen vooral gaan naar investeringen die op korte termijn CO2-reductie opleveren (investeringen en exploitatie). De focus is meer op implementatie, de versnellers om de klimaatdoelen te halen. Subsidies voor innovatie blijven op het niveau van het afgelopen jaar. Dit is door het demissionaire kabinet inmiddels al vertaald in een uitbreiding van de TSE Studie, waarin nu ook energie efficiency studies gesubsidieerd kunnen worden. Naast korte termijn CO2-reductie, investeert de overheid in 2022 weer fors in een brede openstelling van de MOOI-subsidie van 60 miljoen. We kijken ernaar uit hoe al deze plannen verder geconcretiseerd gaan worden.

 

€ 3 miljard extra naar SDE++

Het subsidiebudget van de regeling SDE++ krijgt € 3 miljard extra. Deze regeling stimuleert zowel de productie van duurzame energie als CO2-verlaging en helpt bedrijven in de industrie, glastuinbouw en vervoer bij het vergroenen van hun bedrijfsvoering. Het doel van de SDE++ is dat de energietransitie in Nederland haalbaar en betaalbaar blijft.

Het demissionair kabinet kiest hiermee duidelijk voor het versterken van een exploitatiesubsidie omdat dit direct effect heeft. Maar ook innovatie wordt gestimuleerd door subsidies.

Vrijwel alle subsidiebudgetten worden verhoogd in 2022. We zetten de regelingen voor je op een rij:

 

Verlaging van de percentages bij de WBSO

De regeling voor het stimuleren van innovatie, de WBSO, gaat terug naar de reguliere percentages zoals die werden gehanteerd voor 2021. De WBSO percentages kregen een eenmalige verhoging vanwege de coronacrisis.

Het budget voor de WBSO bedraagt €1.336 miljoen.

 

Inhoudelijke wijzigingen bij de WBSO

Ook zijn er in de WBSO de volgende inhoudelijke wijzigingen voorgesteld:

Ook stelt men een verduidelijking voor waardoor alleen kosten en uitgaven kunnen worden opgevoerd in de mededeling aan RVO waarvoor een S&O-verklaring is afgegeven. Een correctie van de mededeling door RVO is daardoor ook mogelijk als men andere kosten en uitgaven opvoert dan vooraf zijn aangevraagd.

 

Duurzame productketens

Het kabinet reserveert € 20,6 miljoen voor duurzame productketens vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hier zullen de DEI circulaire economie en Circulaire ketenprojecten onder gaan vallen.

 

Milieu-investeringsaftrek

Bedrijven krijgen een extra stimulans om te investeren in innovatieve milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen door de steunpercentages van de Milieu-investeringsaftrek (MIA) te verhogen. Bedrijven kunnen hierdoor meer kosten van hun fiscale winst aftrekken. De percentages gaan vanaf 1 januari 2022 omhoog van 13,5%, 27% en 36% naar respectievelijk 27%, 36% en 45%.

 

Nationaal Groeifonds

Het doel van dit fonds is om te investeren in kennisontwikkeling, R&D en innovatie en infrastructuur. Het kabinet heeft in april bekendgemaakt welke eerste projecten geld ontvangen uit het NGF. Voor de gehele looptijd van het fonds, tot en met 2025, stelt het kabinet € 20 miljard beschikbaar.

 

Preventie en gezondheid

‘’De houdbaarheid van de zorg is gebaat bij het vooropzetten van gezondheid en het voorkomen van zorg’’, aldus de Miljoenennota. Men zet in op preventie, zoals het verbeteren van de leefstijl. Ook moet er een betere samenwerking zijn tussen gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren en krijgt e-health veel meer aandacht. Voor wijkverpleging reserveert het kabinet € 57 miljoen en voor e-health € 14 miljoen.

 

Interesse in subsidie in 2022?

Wil jij weten wat de nieuwe overheidsplannen mogelijk kunnen betekenen voor jouw duurzame of innovatieve projecten? Neem contact met ons op, dan kunnen we hier samen over in gesprek gaan.