23 september 2022

Op Prinsjesdag maakt het kabinet traditiegetrouw de Miljoenennota bekend, met daarin ook de plannen voor nieuwe subsidiekansen. Het kabinet zet breed in op het versterken van duurzaamheid om de huidige problematiek, zoals de afhankelijkheid van gas en CO2, aan te pakken. Daarmee wordt de energietransitie daadwerkelijk ingezet. De titel van de miljoennota luidt dan ook ‘’Investeren in nu en later’’.

De extra middelen die er zijn voor verduurzaming worden verdeeld door het continueren en uitbreiden van bestaande subsidieregelingen (zoals de MIT) maar ook het introduceren van nieuwe regelingen zoals NIKI.

 

Een overzicht van de subsidiekansen uit de Miljoenennota

WBSO 2023

De grondslagen van de WBSO worden in 2023 niet aangepast. De WBSO-regeling is het brede, toegankelijke beleidsinstrument van de overheid waarmee al meer dan 25 jaar S&O-werk wordt ondersteund. Omdat innovatie vraagt om investeringen met een lange looptijd, is continuïteit ervan belangrijk. In 2021 maakten meer dan 20.000 bedrijven gebruik van deze regeling, waarvan 97% mkb-bedrijven zijn.

Voor 2023 is het totaal beschikbare budget € 1.370 miljoen. Dit is 34 miljoen meer dan in 2022 beschikbaar was.

Stijging MIT-budget

In 2023 is er voor de populaire MIT-regeling € 22 miljoen beschikbaar, dat is € 9 miljoen meer dan in 2022. Daarnaast zet het meerjarige Artificial Intelligence (AiNed) Nationaal Groeifonds Investeringsprogramma van de Nederlandse AI Coalitie calls uit via bestaande regelingen om AI-innovatie te bevorderen, zoals de hierboven genoemde MIT. Van AI-technologie wordt de komende jaren zeer veel verwacht en in 2027 moet Nederland een sterk ecosysteem hebben met een hoge innovatiesnelheid voor AI-oplossingen.

Ook meer subsidiekansen bij de VEKI

In 2023 is er een continuering van de Versnelde Klimaatinvesteringen Industrie (VEKI) en komt er € 28 miljoen extra beschikbaar uit het Klimaatfonds. De huidige openstelling duurt nog tot en met 10 januari 2023. Deze VEKI richt zich op het ondersteunen van investeringen in bewezen CO2 besparende maatregelen waarvan de terugverdientijd langer is dan vijf jaar.

Verhoging budgetten EIA en MIA

Dat verduurzaming wordt gestimuleerd blijkt uit het feit dat de budgetten voor de regelingen Energie Investeringsaftrek (EIA) en Milieu Investeringsaftrek (MIA) flink stijgen in 2023; respectievelijk naar €249 miljoen en €194 miljoen. Bedrijven die willen investeren in duurzame bedrijfsmiddelen, kunnen van deze regeling gebruik maken. Zowel EIA als MIA worden momenteel geëvalueerd en afhankelijk van de uitkomst daarvan, wordt bepaald of de budgetverdeling in 2024 moet worden herzien.

Circulaire ketenprojecten

De regeling Circulaire ketenprojecten is al langer bekend en een populaire subsidie gebleken. Volgend jaar wordt deze uitgebreid en is het ook aan te vragen voor grotere circulaire ketendoorbraakprojecten. Tegelijkertijd wordt er begonnen met een mkb-stimuleringsprogramma voor het ontwikkelen en opschalen van recycling.

Nationaal Groeifonds

De derde ronde van de Subsidieregeling Nationaal Groeifonds (SNG) is in voorbereiding. Bedrijven, kennisinstellingen en andere organisaties kunnen naar verwachting al in de eerste maanden van 2023 hun uitgewerkte investeringsvoorstellen (voor projecten van ten minste € 30 miljoen) indienen.

Digital Europe

Het programma Digital Europe, onderdeel van de Europese meerjarenbegroting Horizon Europe 2021-2027,  ontvangt meer cofinanciering van de Nederlandse overheid volgend jaar. Hierdoor kunnen meer projecten die gaan over innovaties op het gebied van AI, cybersecurity, blockchain infrastructuur of het verbeteren van de digitale vaardigheden van mensen, subsidie ontvangen.

 

Nieuwe subsidiekansen in 2023

NIKI

NIKI staat voor Nationale Investeringsregeling Klimaatprojecten Industrie en dit nieuwe instrument krijgt gelden uit het Klimaatfonds. De subsidieregeling is bedoeld voor complexe doorbraaktechnologieën zoals het op groene wijze produceren van staal, kunststof of kunstmest. Het gaat om grote CO2-besparende demonstratieprojecten op commerciële schaal die niet goed passen binnen de huidige regelingen. De nieuwe regeling NIKI gaat naar verwachting in 2023 open.

Circulaire economie

Er staat een nieuwe subsidieregeling in de steigers om de opschaling van circulaire projecten te bevorderen en daarmee de gestelde doelen op dit gebied voor Nederland te behalen. Het Nationaal Programma Circulaire Economie 2023-2030 wordt naar verwachting dit najaar nog ingeleverd bij de Tweede Kamer.

 

Kort overzicht overige subsidiekansen 2023: