02 april 2024

Houd jij je bezig met het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed (scholen, zorginstellingen, overheidsgebouwen, rijksmonumenten) of ben je eigenaar van zo’n pand? Dan kun je vanaf maandag 3 juni 2024 t/m 31 oktober 2024 weer een beroep doen op de subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA). De regeling komt eigenaren van maatschappelijk vastgoed tegemoet in de kosten om te verduurzamen. In 2024 is hiervoor 237,5 miljoen euro gereserveerd. Tot 2030 keert de DUMAVA jaarlijks terug en is het de bedoeling dat er 1,9 miljard euro vrijkomt voor deze regeling.

Voor wie is DUMAVA?

De DUMAVA is bedoeld voor vastgoed dat in eigendom is van een maatschappelijke instelling. Deze instelling moet onder één van de onderstaande sectoren vallen:

• decentrale overheid;
• onderwijs (zowel basis- als voortgezet, beroeps- en wetenschappelijk onderwijs);
• zorg (bepaalde SBI-codes);
• cultuur (ANBI-status verplicht, bepaalde SBI-codes);
• rijksmonument dat geen woonhuis is;
• religieuze instellingen;
• overige gebouwen met een publieksfunctie.

DUMAVA financieel

De subsidieregeling is bedoeld als bijdrage in de kosten van energieadvies, het verkrijgen van een energielabel en verduurzamingsmaatregelen. De voorwaarden om in aanmerking te komen verschillen per maatregel. Je kunt kiezen voor het doorvoeren van 1, 2 of 3 verduurzamingsmaatregelen, of een integraal verduurzamingsproject van 4 of meer verduurzamingsmaatregelen uitvoeren.
Tussen 3 juni 2024 en 31 oktober 2024 is het mogelijk een subsidieaanvraag in te dienen. Het budget in 2024 bedraagt 237,5 miljoen euro. Je kunt per aanvraag rekenen op minimaal 5000 euro en maximaal 1,5 miljoen euro aan subsidie, bij het voldoen aan de voorwaarden.

Welke voorwaarden?

De belangrijkste voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze subsidie zijn:

• Je voert 1, 2 of 3 maatregelen uit die op de maatregelenlijst staan. Of je voert een integraal verduurzamingsproject (4 of meer maatregelen) uit;
• De verduurzamingsmaatregelen voer je uit op basis van een energieadvies;
• Oplevering van het vastgoed na 1 januari 2012? Dan krijg je alleen subsidie als je ervoor zorgt dat je vastgoed wordt afgekoppeld van de aardgasaansluiting. Voor vastgoed dat eerder dan 2012 is opgeleverd, geldt deze voorwaarde niet.
• Je start pas met de verduurzamingsactiviteiten nàdat je de subsidie aanvraagt.
• Je realiseert de verduurzamingsmaatregelen binnen 2 jaar na subsidieverstrekking, een integraal project binnen 3 jaar na verstrekking.
• Voor de verduurzamingsmaatregel(en) van de DUMAVA-subsidie is geen andere subsidie ontvangen.

Wijzigingen DUMAVA

Vastgoed dat onder de SBI-codes voor podiumkunsten en kunstzinnige vorming van amateurs valt komt ook in aanmerking. Maatschappelijk vastgoed waarvoor eerder al DUMAVA is toegekend voor losse maatregelen, kan een tweede keer aanvragen.
De geldigheid van het energieadvies is maximaal 48 maanden oud.
Kleine organisaties die subsidie aanvragen voor een integraal verduurzamingsproject worden in de nieuwe aanvraagronde gemotiveerd om direct te renoveren naar een hoog energieprestatieniveau. Als zij deze ambitie opnemen in hun projectplan, krijgen zij niet 30, maar maximaal 40% van de projectkosten vergoed.

Meer weten?

Benieuwd of je in aanmerking komt voor de subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed? Neem dan contact met ons op. Ook beantwoorden wij graag je vragen rondom de DUMAVA.