08 juni 2022

Een nieuw product, productieproces of dienst ontwikkelen: dat vraagt visie, durf en doorzettingsvermogen. Door samen te werken, kun je als mkb’er kennis en krachten bundelen. De overheid biedt hier financiële ondersteuning voor in de vorm van het MIT R&D-Samenwerkingsproject. Subsidie voor deze regeling kan oplopen tot € 350.000 per project. Met deze regeling wil de overheid projecten van het mkb beter aan laten sluiten bij de maatschappelijke uitdagingen van de Kennis- en Innovatieagenda’s.

Innovatie binnen de KIA’s

Nederland wil investeren in innovatie die gericht is op het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen. De MIT richt zich op projecten die

  1. worden uitgevoerd door ondernemingen uit het mkb en;
  2. die passen binnen het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid (MTIB).

Hierin staan de volgende thema’s vanuit de KIA’s (Kennis- en innovatieagenda’s) centraal:

Ontwikkel jij samen met een kennispartner uit het mkb een innovatie die binnen één van deze thema’s valt? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een MIT R&D-Samenwerkingsproject.

 

Wat betekent een MIT R&D-Samenwerkingsproject voor mij?

Bij een MIT R&D-Samenwerkingsproject werken er tenminste twee mkb’ers samen aan de ontwikkeling van nieuwe producten of het verbeteren daarvan. Dit kan door middel van:
• Industrieel onderzoek – Dit betreft planmatig of kritisch onderzoek om nieuwe kennis en vaardigheden op te doen.
• Experimentele ontwikkeling – Dit kan prototyping, demonstraties, pilot-ontwikkeling, testen en validatie omvatten. Hierbij werk je aan je nieuwe of verbeterde producten in omgevingen die representatief zijn voor het functioneren onder reële omstandigheden.

De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten en vormt maximaal € 200.000 – € 350.000 per project, afhankelijk van de grootte van het samenwerkingsverband. De looptijd van het project is maximaal 2 jaar.

Je kunt vanaf 1 juni t/m 13 september 2022 een aanvraag voor een MIT R&D-Samenwerkingsproject indienen.

 

De meerwaarde van Innovencio

De regeling MIT R&D Samenwerkingsproject is een zogenaamde ‘tender’. Dit betekent dat projecten gerangschikt worden op basis van criteria. Alleen de hoogst beoordeelde projecten krijgen de subsidie toegekend. Onze MIT-Experts hebben veel kennis van zaken in het beoordelen én verwoorden van projecten. Onze meerwaarde ligt in het optimaal combineren van jouw plannen en de uitgangspunten van regeling. Zo kunnen wij de accenten op de juiste plek leggen, waardoor de scoringskansen van je project groter worden. Je krijgt dan ook een gesprek met een adviseur die een goede inschatting kan maken of jouw project past. Interesse? Neem contact met ons op voor een persoonlijk subsidiegesprek!