31 januari 2024

Samenwerken aan een missie met als doel: innovaties ontwikkelen die de CO2-uitstoot in Nederland verminderen. De subsidieregeling Missiegedreven Onderzoek Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) stimuleert samenwerkingsverbanden om bruikbare innovatieve oplossingen te bedenken om de CO2-uitstoot te verlagen.

Voor de nieuwe subsidieronde van de MOOI-regeling kunnen samenwerkingsverbanden hun project vooraanmelden vanaf 19 maart 2024 tot en met 18 april 2024.

61 miljoen euro

De nieuwe subsidieronde nodigt ondernemers, overheden en kennisorganisaties uit om met elkaar bruikbare innovatieve oplossingen te bedenken om de CO2-uitstoot te verlagen. De nadruk ligt daarbij nog meer op de kans dat innovaties slagen in de Nederlandse markt en maatschappij. Het gaat hierbij om onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten voor de industrie, gebouwde omgeving en elektriciteitssector.

Deze subsidieregeling is speciaal bedoeld voor tenminste drie verschillende partijen die sector overschrijdend samenwerken voor een flexibeler energiesysteem. Voor 2024 is ruim 61 miljoen euro subsidie beschikbaar. Je kunt minimaal 2 en maximaal 4 miljoen euro subsidie aanvragen per project. Elke deelnemer moet minimaal 25.000 euro aan kosten maken.

Wat is nieuw deze MOOI-subsidieronde?

Bij de MOOI-missie ‘Elektriciteit’ is de vraag aan de elektriciteitssector om oplossingen voor arbeids- en materiaalbesparing te bedenken, met als doel: opwek van duurzame energie op land versnellen. Omdat een knelpunt in de overgang van fossiele brandstoffen naar een compleet hernieuwbaar (duurzaam) elektriciteitssysteem (energietransitie), de schaarste van materialen en voldoende en goed opgeleid personeel is, zoek je naar oplossingen waarbij minder mensuren en minder materiaal nodig zijn.

Samenwerkingsverbanden die inschrijven voor de MOOI-missie ‘Gebouwde Omgeving’ wordt gevraagd breder te kijken dan alleen duurzame alternatieven voor het gebruik van aardgas voor koken, het verwarmen van gebouwen en kraanwater (warmtetransitie). Jouw innovatieproject helpt de systeemverandering die nodig is voor een CO2-vrije gebouwde omgeving. Je betrekt gebruikers, eigenaren van gebouwen en bouwers bij deze verandering.

Voor de industriesector (MOOI-missie ‘Industrie’) is de uitdaging om oplossingen te bedenken voor een flexibeler inzet van elektrificatie (het gebruik van elektrische energie) in industriële processen.

Slaagkans MOOI-project

Bij de beoordeling van de aanvraag weegt het criterium ‘slaagkans in markt en maatschappij’ zwaar. Jouw samenwerkingsverband gaat al in een vroege fase mogelijke hindernissen voor marktintroductie helemaal aanpakken. De kans van slagen is nu net zo belangrijk als de criteria voor de bijdrage aan het doel en de kwaliteit van het samenwerkingsverband.

Verplicht vooraanmelden

Wil je deze subsidie aanvragen? Vanaf 19 maart tot en met 18 april 2024 meld je het project aan. Een commissie geeft advies, dat advies heb je nodig om van 4 juni tot en met 5 september 2024 subsidie aan te vragen.

De behandeling van vooraanmeldingen is op volgorde van binnenkomst.

Meer informatie

Wil je meer weten over de MOOI-regeling en de subsidieronde van 2024? Neem dan contact met ons op.