dei regeling

DEI+ Circulaire Economie

De Nederlandse overheid streeft naar een ‘circulair Nederland’ in 2050. Recycling, hergebruik en biobased grondstoffen vormen een belangrijke schakel in deze transitie. De overheid heeft daarom een bedrag van € 44.000.000 beschikbaar gesteld voor innovatieve en duurzame ideeën voor de circulaire economie. Deze regeling is onderdeel van de reeds bestaande subsidie DEI+ CO2-reductie industrie.

Henk van Rossum Innovencio

Henk van Rossum
DEI+-Expert

Benieuwd of jouw project in aanmerking komt voor deze of een andere duurzaamheidssubsidie?
Ik help je graag.

Tel: 06 – 29 00 28 47
Email: henk@innovencio.nl

Wat is DEI+?

De subsidieregeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) behoort bij de regelingen die voortvloeien uit het Klimaatakkoord. De DEI+ richt zich op het stimuleren van demonstratie- en pilotprojecten van technologie die op een kostenefficiënte manier bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. De regeling DEI+ Circulaire Economie is een onderdeel van deze subsidie.

Wanneer DEI+ aanvragen?

De DEI+ Circulaire Economie is op 1 augustus 2019 geopend en loopt t/m 20 september 2020.

DEI+ circulaire economie:
het succesverhaal van Stiphout Plastics

Wat zijn de criteria?

Deze subsidie is bedoeld voor bedrijven uit de industrie en de afval- en afvalwaterverwerking die willen investeren in een nieuw te ontwikkelen product of proces.
Hierbij kun je denken aan opschaling en investeringen in – voor Nederland – nieuwe (toepassingen van) apparaten, systemen of technieken die CO2-reduceren. Deze toepassingen moeten gericht zijn op recycling en hergebruik van afval (plastics, kleding, metalen, papier) reparatie (refurbishment) en het gebruik van biobased grondstoffen.

De subsidie ondersteunt zowel pilot- als demonstratieprojecten.
Bij een pilotproject ligt de nadruk op het testen van een innovatieve maatregel in een omgeving die representatief is voor het functioneren in reële omstandigheden.
Bij een demonstratieproject wordt geïnvesteerd in een reeds geteste praktijktoepassing, zodat deze in gebruik genomen kan worden.
Belangrijk is dat de projecten bijdragen aan het reduceren van CO2.

Wat betekent de DEI+ Circulaire Economie financieel?

Per project kan er maximaal € 6.000.000,- worden aangevraagd. Er is een totaalbedrag van € 44.000.000 beschikbaar gesteld. Het subsidiepercentage loopt van 25 tot 50% afhankelijk van het type project. Kleine en middelgrote ondernemingen krijgen extra subsidie: 10 procentpunt voor middelgrote bedrijven en 20 procentpunt voor kleine ondernemingen.

industrie

Waarom Innovencio betrekken bij uw DEI+-aanvraag?

Hoge scoringskans: Ruim 80% van de bedrijven voor wie wij een aanvraag schrijven, krijgt de subsidie daadwerkelijk toegezegd. Binnen de DEI+ gingen vele andere bedrijven u voor.

Ervaring en kennis van zaken Circulaire Economie: Ons Team Circulaire Economie heeft veel kennis van zaken in het beoordelen van uw project en hoe dat we uw project moeten verwoorden. U krijgt dan ook een gesprek met een adviseur die een goede inschatting kan maken of uw project past.

Geen kansen missen: Past uw project niet, dan kijkt onze adviseur of er nog een andere regeling van toepassing is voor uw project. Zo weet u waar u aan toe bent en mist u geen kansen.

Innovencio heeft ruim ervaring met het aanvragen van de DEI+-subsidie. Neem contact met ons op om de mogelijkheden door te spreken. Ons team Ciruclaire Economie helpt je graag verder!