SME Instrument

EIC Accelerator

De “EIC Accelerator”-regeling (voorheen SME Instrument Phase 2) is een onderdeel van het Europese innovatieprogramma Horizon 2020 en is bedoeld om baanbrekende technologieën te helpen om hun landsgrenzen te doorbreken. Deze regeling is gericht op het MKB en is om de volgende redenen aantrekkelijk:

  • Tot €2.5 miljoen subsidie
  • Zeer gunstig subsidiepercentage (70%)
  • Een van de weinige subsidiemogelijkheden voor activiteiten tot aan marktintroductie (TRL 6-8)
  • Gratis ondersteuning vanuit Europa met ervaren coaches en business developers
foto joep

Joep van der Weijden en Tara van den Bogert
EIC Accelerator-Experts

Benieuwd of jouw project in aanmerking komt voor deze of een andere subsidieregeling?
Wij helpen je graag.

Tel: 06 – 18 98 95 00 of 06 – 39 56 09 82
Email: joep@innovencio.nl of tara@innovencio.nl

Wat is de EIC Accelerator?

EIC Accelerator heeft als doel een onderneming te ondersteunen bij de laatste meters tot aan Europese marktintroductie. Met een financiële ondersteuning tot €2.500.000 en een gunstig cofinancieringspercentage (30%), kan deze regeling net de ademruimte geven die uw onderneming nodig heeft om de Europese markt te veroveren.

Voorheen heette deze regeling het “SME Instrument”, waarbij twee fases gehanteerd werden:

  • Phase 1: Onderzoek naar de haalbaarheid van een Europese marktbenadering (max €50.000). Denk aan marktonderzoek of een Freedom-to-Operate analyse;
  • Phase 2: Activiteiten waarmee de innovatie van TRL 6 tot TRL 9 getild wordt (maximaal €2.500.000). Denk aan het behalen van certificering, demonstratie of prototypering.

De laatste deadline voor indiening binnen het “SME Instrument Phase 1” was op 5 september 2019. Helaas is het dus niet meer mogelijk om gebruik te maken van deze regeling. Het “SME Instrument Phase 2” heeft ook de nodige veranderingen ondergaan. Deze subsidieregeling heet nu de “EIC Accelerator”, omvat geen TRL 9 activiteiten meer en is meer gefocust op de impact op de lange termijn.

De EIC Accelerator is een zogenaamde ‘bottom-up’ regeling, wat wil zeggen dat het niet beperkt is tot specifieke onderwerpen. Alle potentieel baanbrekende technologieën die Europa sterker op de kaart zetten zijn welkom. Aanvragen kunnen het hele jaar door ingediend worden. Op vier momenten in het jaar worden de aanvragen die op dat moment binnen zijn gekomen beoordeeld.

Wanneer EIC Accelerator aanvragen?

De EIC Accelerator is bedoeld voor baanbrekende technologieën en de subsidie is bedoeld voor één aanvrager.

Wegens de aantrekkelijke voorwaarden van de regeling is de EIC Accelerator immens populair. Het slagingspercentage voor deze regeling is 4-7% en het is niet ongebruikelijk om een aanvraag 4 keer in te dienen voordat deze gehonoreerd wordt.

De laatste cut-off in 2020 was op 7 oktober 2020. Momenteel is de regeling gesloten.

In het nieuwe programma van de Europese commissie (Horizon Europe 2021-2027) zal EIC Accelerator blijven bestaan. Bovendien komt de focus van de regeling meer te liggen op duurzaamheid en zal 35% van de bedrijven met een goedgekeurde aanvraag geleid moeten worden door een vrouwelijke CEO (t.o.v. 25% in 2020).

Wat betekent de EIC Accelerator financieel?

Een aanvraag voor de EIC Accelerator begint meestal bij 500.000 euro subsidie en kan oplopen tot 2.500.000 euro. Hierbij geldt een cofinancieringspercentage van 30%.

Vanaf de indiening op 9 oktober 2019 is een pilot gestart waarbij projecten tot €15 miljoen investeringsgeld kunnen aanvragen bovenop het subsidiebedrag. Bij deze optie wordt de Europese Commissie aandeelhouder van het bedrijf.

Waarom Innovencio betrekken bij jouw EIC Accelerator-aanvraag?

Innovencio laat op een aantal relevante punten licht schijnen:

  • Kennis van regelgeving en de laatste ontwikkelingen. EIC Accelerator is een ontzettend complexe subsidieregeling. Innovencio heeft ervaring met dit instrument en kan zo snel de stap maken naar een complete subsidieaanvraag en je op de hoogte stellen wanneer er nieuwe mogelijkheden in de regeling worden opgenomen.
  • Kennis vertalen naar een goed verhaal. De EIC Accelerator is een ontzettend populaire regeling. Voor een succesvolle aanvraag is het dan ook van belang dat jouw baanbrekende technologie goed op papier gezet wordt. Bij Innovencio werken academisch opgeleide mensen die op niveau mee kunnen denken over het onderwerp en dit ook kunnen vertalen naar een fantastische aanvraag.

Wil je weten of jouw project in aanmerking komt voor een EIC Accelerator subsidie? Neem contact op met onze Horizon 2020 experts Tara van den Bogert en Joep van der Weijden.

Meer weten?

Neem contact op!