Duurzaamheid vormt een rode draad door mijn studie, werk en leven. Al van jongs af aan ben ik me bewust van het belang dat wij van een gezonde wereld waarin wij én toekomstige generaties mogen leven. Tijdens mijn studies Future Planet Studies en Environment and Resource Management heb ik theoretische kennis opgedaan over hoe duurzaamheid en innovatie aan de economie te koppelen zijn. Tijdens het daarop volgende jaar heb ik als adviseur openbare ruimte voor gemeentes praktische ervaring op kunnen doen. Ik hield mij daarbij bezig met de vraag hoe een stad daadwerkelijk duurzamer kan worden door maatregelen op het gebied van klimaatadaptie en -mitigatie toe te passen in het beleid.

Het is deze theoretische en praktische kennis op het gebied van duurzaamheid die ik jou als klant van Innovencio kan bieden. Ik richt mij op innovatieve duurzaamheids- of energieprojecten die een positieve bijdrage leveren aan een transitie naar een duurzame wereld. Het is altijd mijn wens geweest om een tussenpersoon te zijn tussen wetenschap en samenleving. Aan de ene kant bestudeer én begrijp ik de baanbrekende ontwikkelingen en aan de andere kant kan ik het belang en de implicaties ervan onder woorden brengen richting een derde partij. Als consultant ben ik voor jou dé schakel tussen jouw duurzame innovatieve oplossing en de subsidieverstrekker. Mijn nieuwsgierige en analytische persoonlijkheid maken dat ik jouw innovatie goed leer kennen. Mijn uitgebreide kennis zal ik toepassen bij het schrijven van een succesvolle subsidieaanvraag.