In 2014 ben ik begonnen bij Innovencio. Dat wil dus zeggen dat ik mijn eerste lustrum er op heb zitten!
In de afgelopen vijf jaar heb ik een groot aantal projecten mogen begeleiden naar subsidies of andere vormen van financieringen. Ik krijg energie van het helpen van klanten.

Iedere klant heeft zijn eigen wensen en het is een mooie uitdaging om daarbij één of meerdere subsidies te vinden. Deze subsidies variëren van de grote Europese regelingen tot en met de kleinere regionale openstellingen.

De afgelopen periode heb ik me met name gespecialiseerd in de WBSO-regeling. Hoewel de WBSO-regeling door vele bedrijven wordt aangevraagd blijft de regeling complex.

Welke kosten en uitgaven mag je bijvoorbeeld wel en niet aanvragen, hoe moet je omgaan met een vragenbrief en welke ontwikkelingen worden wel of niet aangemerkt als WBSO-waardig? Het begeleiden van dit soort vraagstukken geeft me energie. Vanuit deze rol kan ik namelijk meerwaarde creëren voor de klant. Daarnaast heb ik mezelf ook gespecialiseerd in de BIK regeling. Via de BIK-regeling (Baangerelateerde Investeringskorting) kunnen werkgevers korting krijgen op de loonheffing van hun personeel, wanneer zij investeren in een BIK-geregistreerd bedrijfsmiddel.

Ik richt me met name op advies en subsidiëring voor de High Tech Systemen en materialen en de programmatuur sector. Hiernaast vervul ik als managing consultant een aansturende en begeleidende rol voor de minder ervaren consultants. Zij kunnen daarbij gebruik maken van de kennis en ervaringen die ik de afgelopen vijf jaar heb opgedaan en ik vind het ontzettend leuk om hen te begeleiden zodat er mooie en succesvolle aanvragen worden ingediend waarmee de aanvrager zijn innovatie weet te bewerkstelligen.