SME Instrument

Innovatiekrediet

Het Innovatiekrediet vult het gat op dat ontstaat tussen het ontwikkelen van nieuwe producten, processen of diensten en het daadwerkelijk draaien van omzet. Het budget voor 2020 is € 60 miljoen: € 30 miljoen voor technische ontwikkelingsprojecten en € 30 miljoen voor klinische ontwikkelingsprojecten. Een Innovatiekrediet-aanvraag is om drie redenen aantrekkelijk:

  • Het kan een startkapitaal zijn om een nieuw product daadwerkelijk op de markt te brengen.
  • Je hoeft het krediet alleen terug te betalen als de ontwikkeling slaagt.
  • Zowel starters als gevestigde bedrijven kunnen het Innovatiekrediet aanvragen.
foto joep

Joep van der Weijden
Innovatiekrediet-Expert

Benieuwd of jouw project in aanmerking komt voor deze of een andere subsidie?
Ik help je graag.

Tel: 06 – 18 98 95 00
Email: joep@innovencio.nl

Wat is het Innovatiekrediet?

Het Innovatiekrediet is bedoeld om producten, processen of diensten met een sterke businesscase te ontwikkelen en op de markt te brengen. Voor deze ontwikkeling kan een bedrijf het krediet aanvragen. Als de ontwikkeling slaagt, moet het bedrag ook weer terug worden betaald. Dit geld komt opnieuw in het fonds terecht, zodat andere bedrijven er weer gebruik van kunnen maken.

Innovencio

Wanneer Innovatiekrediet aanvragen?

Ieder bedrijf dat een technisch of klinisch innovatieproject wil starten, maar daarvoor niet voldoende financiële mogelijkheden heeft, kan het Innovatiekrediet aanvragen.

Vanaf 7 februari 2020 0.00 uur kunt u een nieuwe aanvraag indienen.

Wat zijn de criteria?

Voor het Innovatiekrediet gelden de volgende criteria. Het project moet:

  • zich bevinden in de fase tussen bewezen technische haalbaarheid en de marktintroductie;
  • een minimale omvang hebben van €150.000,-‘;
  • binnen 4 jaar afgerond zijn.

Wat betekent het Innovatiekrediet financieel?

De grootte van uw bedrijf bepaalt voor welk percentage krediet u in aanmerking komt. Het maximale krediet voor klinische ontwikkelingsprojecten is per 7 februari 2020 € 5 miljoen. Voor technische ontwikkelingsprojecten is het maximale krediet € 10 miljoen.

Omvang onderneming Kredietpercentage zonder samenwerking Kredietpercentage met samenwerking
Klein 45% 50%
Middelgroot 35% 50%
Groot 25% 40%

Waarom Innovencio betrekken bij je Innovatiekrediet-aanvraag?

Innovencio laat op een aantal relevante punten licht schijnen:

  • Intensieve begeleiding Innovencio begeleidt je bij het gehele proces, vanaf de eerste Quickscan tot de laatste aflossing. Wij treden op als sparringspartner en aanvraagschrijver, om zo het krediet volledig te benutten.
  • Brede ervaring en kennis van zaken Door de jarenlange ervaring van onze consultants weten wij precies hoe we een aanvraag moeten verwoorden. Daarnaast weten we goed wat wel en niet binnen de regeling valt. Zo heeft jouw project de hoogst mogelijke kans van slagen.

Meer weten?

Neem contact op!