Aanvrager

C2CA technology (Concrete 2 Cement and Aggregates) is een gezamenlijke spin off van GBN en de TU Delft. C2CA heeft als visie om de betonsector te verduurzamen. Het doel is  100% van end of life beton om te zetten in hoogwaardige grondstoffen voor de productie van nieuw beton. Vanuit deze entiteit hebben de verschillende partijen de technologie ontwikkeld om van betonpuin weer opnieuw bruikbare circulaire grondstoffen te maken: Circuzand, Circugrind en Circument.

Project

De productie van beton heeft een zeer grote milieu-impact. Dit is voor 95% toe te bedelen aan de productie van cement. Om deze impact te verlagen, is de recycling van betonpuin en sloopafval tot betongranulaat een kansrijke optie. De ontwikkeling van recyclingtechnieken waarmee beton kan worden verwerkt tot nieuwe, circulaire grondstoffen is echter technisch en economisch uitdagend. C2CA heeft een technologie ontwikkeld om betonpuin te recyclen tot primaire, circulaire grondstoffen. Deze grondstoffen kan men opnieuw voor betonproductie inzetten. Het circulaire gebruik van deze grondstoffen heeft een zeer positieve impact op het milieu. Bovendien draagt het bij aan een duurzame bouwsector.

C2CA wil een pilotinstallatie bouwen voor de verwerking van betonpuin tot Circument. Dit is een hoogwaardige, circulaire grondstof die als vervanging kan dienen voor primair cement. C2CA wilde de technische en economische haalbaarheid van dit verwerkingsproces aantonen. Daarom startten zij begin 2021 een haalbaarheidsstudie. De werking van de technologie is in dit project gesimuleerd aan de hand van theoretische modellen. Door deze testen en modellen kon C2CA de benodigde engineerstappen bepalen. Daarnaast konden zij de invloeden van verschillende omstandigheden en parameters onderzoeken. Op basis van de risico’s, kosten, baten, sterke en zwakke punten en slaagkans bepaalt dit project een belangrijke go/no go voor het vervolgtraject. Het vervolgtraject zal bestaan uit het testen en demonstreren van de technologie op grotere schaal.

Rol van Innovencio

De voornaamste contactpersoon tijdens deze TSE aanvraag was Frank Rens. Over de samenwerking spreekt hij zich zeer positief uit: “Er is op basis van de stand van zaken beoordeeld welk traject het beste bij ons paste op basis van de ontwikkelingen die plaatsvonden bij C2CA op dat moment. Maar wat bij ons als zeer fijn werd ervaren, is de meedenkendheid van Innovencio. Innovencio denkt niet alleen over wat nu mogelijk is, maar juist ook naar welke trajecten in de toekomst mogelijk zijn.”

Binnen Innovencio waren Celine Miedema en Henk van Rossum betrokken bij dit project: “Door de scherpe vragen en hun uitgebreide kennis over de TSE-regeling kwamen Celine en Henk zeer snel tot de kern van de aanvraag. Zij hebben ons volledig ontzorgd in het uitwerken van het projectvoorstel.”

Resultaat

De positieve TSE haalbaarheidsstudie stelde C2CA in staat om het onderzoek uit te voeren dat ten grondslag ligt aan het realiseren van de pilotinstallatie. De pilotinstallatie en eventuele vervolgtrajecten zullen naar verwachting op termijn dan ook leiden tot een zeer riante milieuwinst door het verwerken van afval en het produceren van circulaire grondstoffen. Om de financiering van deze vervolgstap mogelijk te maken verwacht C2CA een nieuwe samenwerking met Innovencio aan te gaan.

C2CA