Aanvrager

Een nieuwe generatie schone en betaalbare energie mogelijk maken. Dat hadden Diederik Jaspers en Wouter van Neerbos voor ogen toen zij in 2018 het bedrijf Circonica Circular Energy B.V. opzetten. Met hun unieke Hollow Electrodes and Loose Plates Solid Oxide Fuel Cell (HELP-SOFC) willen zij een oplossing bieden voor de energietransitie en CO2-reductie. Circonica werkt voor dit project samen met de Rijksuniversiteit Groningen.

Circonica

Project

Circonica ontwikkelt een innovatieve brandstofcel die niet alleen elektriciteit en warmte opwekt, maar deze ook weer om kan zetten in brandstof. Een circulaire energiebron dus, die heel breed inzetbaar is. Daarmee sluit dit project aan bij de klimaatdoelstellingen van ons kabinet en Europa. De brede toepasbaarheid maakt het niet makkelijk een goede subsidie te vinden. Daarom richt Circonica zich voor de onderzoeksfase van hun ontwerp in eerste instantie op de gebouwde omgeving en dan met name de woningbouw.

Op dit moment wordt er in Nederland in de bestaande bouw nog veel gebruik gemaakt van aardgas. Niet iedere woning is geschikt om ‘van het gas af te gaan’ en op een warmtepomp over te gaan. Maar er dient wél een emissiereductie van CO2 bereikt te gaan worden. Een oplossing voor dit probleem is het gebruik van micro-WKK’s (warmte krachtkoppeling). Een WKK kan vanuit een brandstof zowel warmte als elektriciteit opwekken en daarmee uitstoot reduceren. Door het gebruik van hun unieke brandstofcel wil Circonica de huidige cv-ketels gaan vervangen en betaalbaar efficiënter maken. De uitstoot van CO2 én het brandstofverbruik zijn bij de brandstofcel lager dan de som van elektriciteitsopwekking en normale verbranding in een cv-ketel. Het is tevens een goedkopere, kleinschalige en efficiënte oplossing voor de transitie naar aardgasloze woningen. Groot pluspunt van de HELP-SOFC is daarbij dat deze zowel op fossiel aardgas als op bio/groengas, waterstof of een mengsel van deze gassen kan werken, waardoor de HELP-SOFC een unieke transitietool is voor de overgang naar volledig aardgasloos.

Rol van Innovencio

‘Het is geen makkelijke tijd voor startups,’ ontdekte Wouter van Neerbos. ‘Juist nu, in de coronacrisis, hebben startups lastig toegang tot geld om hun product verder te ontwikkelen. De ‘usual suspects’, de grote bedrijven, die krijgen hun geld wel. Maar zij veranderen de markt niet. Het zijn juist de startups die met innovatieve en baanbrekende ideeën komen.’
Om zo’n innovatie verder uit te werken, is subsidie nodig. Maar dat was niet makkelijk voor elkaar te krijgen. ‘We hebben een paar keer zelf geprobeerd subsidie voor deze innovatie aan te vragen. Dat is niet gelukt: het is een ondoorzichtig landschap. Je moet de juiste snaar raken. Uiteindelijk kwamen we bij Innovencio terecht. Innovencio kan heel goed de kennis, kunde en technische aspecten omzetten in een verhaal dat past bij subsidies. Hun consultant Joep heeft ons door het oerwoud heen geloodst. We hebben de samenwerking als heel prettig ervaren, mede ook door de aanwezige inhoudelijke kennis.’

Vanuit Innovencio werkte Joep van der Weijden aan de aanvraag van Circonica. Ook voor hem was het een prettige samenwerking:
‘Diederik en Wouter zijn beiden experts over het product dat ze ontwikkelen waardoor ze gelukkig al mijn vragen enthousiast hebben beantwoord. De brandstofcel van Circonica is een fantastische technologie omdat hij breed inzetbaar is. Maar juist daardoor is het soms lastig om aansluiting te vinden bij een specifieke regeling. Door de focus te leggen op micro-WKK systemen in de gebouwde omgeving kan deze ontwikkeling de ondersteuning krijgen die het verdient.’

Resultaat

Over het resultaat kan Circonica tevreden zijn. ‘De subsidie is niet alleen beschikt: we hebben zelfs een nummer één ranking ontvangen bij deze tender. Dat is een ontzettend mooie bevestiging voor ons dat we met iets waardevols bezig zijn. Nu moeten wij ons plan gaan waarmaken. We willen door naar de pilotfase. We zien dit als de start van een mooie wedstrijd die we samen willen spelen. Het is een veelbelovende start, maar het is pas de start. Samen met de RUG willen we dit plan verder ontwikkelen.’

"Innovencio kan heel goed de kennis, kunde en technische aspecten omzetten in een verhaal dat past bij subsidies. Hun consultant Joep heeft ons door het oerwoud heen geloodst. We hebben de samenwerking als heel prettig ervaren, mede ook door de aanwezige inhoudelijke kennis."

Wouter van Neerbos

Circonica Circular Energy B.V. Bekijk Circonica Circular Energy B.V. in ons portfolio